Obowiązki Dyżurnych Rodziców


Dyżur sobota 9:00 -12:15pm


  1. Każda Rodzina jest zobowiązana do wypełnienia dyżuru w roku szkolnym.

Liczba dyżurów zależy od liczby dzieci w danej rodzinie, które uczęszczają do naszej szkoły.

  1. Opłata za niewykonany dyżur wynosi $30, która doliczana jest do rachunku na koniec  kwietnia .
  2. Rodzic, który nie może odbyć dyżuru w wyznaczonym terminie jest zobowiązany do znalezienia zastępstwa i poinformowania o tym koordynatora dyżurów.
  3. Jeśli tego dnia osoba wyznaczona na zastępstwo nie wstawi się na dyżur, zostanie naliczona jej kara $30 za niewykonanie dyżuru.
  4. Przed rozpoczęciem dyżuru prosimy odebrać identyfikator z biura szkoły (w Ressurection Hall), po odbytym dyżurze zwracając identyfikator do kuchni należ podpisać listę dyżurów.
  • Wszyscy dyżurni są obecni na swoich stanowiskach przez cały czas trwania dyżuru.
  • Dyżurni przy dzwiach mają przywilej sprawdzania każdej osoby wchodzącej do budynku i wyegzekwowania od niej dowodu tożsamości.
  • Dyżurni proszeni są o zwrócenie uwagi uczniom, którzy się niewłaściwie zachowują.
  • Po zakończonym dyżurze prosimy o oddanie identyfikatorów.

Koordynator Dyżurów – Elżbieta Rembelińska 773-485-0925


DYŻURY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień 2020

Klasa 3 i 4

Październik 2020

Klasa 1 i 2

Listopad 2020

Klasa 5 i 6

Grudzień 2020

Klasa 7 i 8

Styczeń 2021

Klasa 3 Liceum

Luty 2021

Klasa 1 i 2 Liceum

Marzec 2021

Klasa 1, 2 i 3

Kwiecień 2021

Klasa 4, 5 i 6

Maj 2021

Klasa 3 Liceum


UWAGA! Rodzice dzieci z klasy przedszkolnej i zerówki pełnią dyżury w swoich klasach według grafiku ustalonego z wychowawcami.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie.


KONTAKT

3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

SPRAWDŹ DOJAZD

ZADZWOŃ

Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym,
pod numerem telefonu 773 342 3636


ZADZWOŃ TERAZ