Image

  Egzamin certyfikatowy w 2022 roku

Z ogromną radością informujemy, że ośrodek organizacji egzaminu certyfikato-wego istniejący przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce  przeprowadzi egzamin certyfikatowy w Chicago 25 i 26 czerwca 2022 roku (sobota-niedziela)  na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Rejestracji należy dokonać w terminie od 25 kwietnia do 23 maja 2022   na stronie Zrzeszenia: znpusa.org

Wysokość opłat za egzamin certyfikatowy:

• egzaminy w grupie dla dzieci I młodzieży poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $140

• egzaminy w grupie dla dorosłych poziom B1 I B2 (egzamin + certyfikat) – $210

Płatności za egzamin można dokonać:

  1. Czekiem wystawionym na Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.  Na dole czeku (w memo) należy podać następujące informacje: imię i nazwisko zdającego, poziom egzaminu B1 lub B2 junior lub dorosły, opłata (egzamin + certyfikat), termin egzaminu np.:

 Jan Paweł Nowak, B1 młodzież, $140, 25/26.06.22

Czek należy przesłać na adres:
POLISH TEACHERS ASSOCIATION
6544 W. Higgins Ave.
Chicago, IL 60656

z dopiskiem na kopercie: CERTYFIKAT

 

  1. Wpłacając gotówkę. W tej sprawie należy się kontaktować bezpośrednio   ze skarbnikiem ZNP, panią Renatą Rudnicki pod numerem tel. 847 912 4193
  2. Dokonując przelewu płatności na konto Zrzeszeniaw Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (nr konta: 0001118289)

REJESTRACJI ORAZ OPŁATY ZA EGZAMIN MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W TERMINIE OD 25 KWIETNIA 2022 R. DO 23 MAJA 2022 R. ZGŁOSZENIA PO TYM TRERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Egzamin certyfikatowy odbędzie się w Chicago  25 i 26 czerwca 2022 roku (sobota-niedziela) na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Image

Drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie!

Mam szczególną przyjemność powiadomić Państwa, że właściciele sklepów KD Market - Pani Olga i Robert, uruchamiają Program Stypendialny KD Market, w którym to zostaną przyznane  trzy (3) nagrody po 2.500 $ (dwa tysiące pięćset dolarów) i sześć (6) nagród po 500 $ (pięćset dolarów) w celu wyróżnienia studentów z polskim dziedzictwem w kategorii artystycznej, sportowej i naukowej. Olga i Robert od zawsze kibicowali młodzieży i ich marzeniem było stworzyć program stypendialny, który pomógłby naszym dzieciom z polskimi korzeniami w realizowaniu swoich marzeń w dziedzinie sportu czy też nauki. 

Laureaci zostaną wybrani przez Komisję Stypendialną KD Market a wypłata nagrody zostanie przekazana Rodzicowi lub Opiekunowi Prawnemu laureata podczas Pikniku Rodzinnego Poloniada w dniu 12 czerwca 2022 r, który odbędzie się w Yorkville.

Więcej ingormacji o Programie Stypendialnym KD Market oraz potrzebne do wypełnienia aplikacje, znajdziecie Państwo pod linkiem: 

https://mykdmarket.com/pages/scholarship-program

Image
Drodzy Rodacy, Dyrektorzy Polskich Szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, 
 
wydarzenia kilku ostatnich dni zburzyły obraz naszego świata i po raz kolejny udowodniły, że o wolność i niepodległość trzeba walczyć, nawet w XXI wieku. Atak Federacji Rosyjskiej na wolne i niepodległe Państwo Ukraina potwierdza, że słowa prezydenta Ronalda Reagana z okresu zimnej wojny są nadal aktualne:  "Wolność nigdy nie jest bezpieczna na dłużej niż jedno pokolenie. Nie wysysa się jej z mlekiem matki. O wolność i za wolność musi walczyć każde pokolenie". Bohaterski Naród Ukraiński walczy ! Ale setki tysięcy uchodźców, głównie kobiet i dzieci przekracza granice Polski ! Potrzebują pomocy ! Nie bądźmy obojętni ! Pomagajmy ! Tu za oceanem, z dala od Polski najlepszą formą pomagania jest zbiórka pieniędzy dla tych, którzy już są w Polsce. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce wspiera akcję zbiorki pieniędzy dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", która opiekuje się ofiarami kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Potrzebne są środki finansowe na wszystko, na jedzenie, naukę języka polskiego, pomoc medyczną i psychologiczną. Pomóżmy, podzielmy się naszym szczęściem i spokojem z tymi, których tak okrutnie doświadczyło barbarzyństwo wojny. Liczy się każdy dolar. Przed nami, Nauczycielami, stoi wielkie zadanie ! Nauczmy nasze dzieci i młodzież współodczuwania tragedii swoich ukraińskich rówieśników. Nauczmy ich empatii, zaangażowania i troski o innych. Pomagając potrzebującym stajemy się przecież lepszymi ludźmi. Dyrektorzy Polskich Szkół, jesteście Państwo liderami waszych lokalnych polskich społeczności. Prosimy poprzyjcie prośbę SWP, pomóżcie tym, którzy przez wiele lat wspomagali nas, polonijne szkoły, polonijnych nauczycieli i uczniów. Dziś czas na spłacenie długu wdzięczności za tą pomoc i wsparcie. Niech wśród darczyńców nie zabraknie ani jednej polskiej szkoły! Aby uniknąć dodatkowych kosztów, prosimy o przekazanie zebranych środków do Zrzeszenia, które całą sumę pieniędzy przekazanych przez szkoły prześle na konto Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
w imieniu Prezydium Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce
 
Ewa Koch - prezes ZNP
 
 
APEL Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w związku z agresją militarną Rosji, barbarzyńskim najazdem na Ukrainę, który wywołał ogromny kryzys humanitarny organizuje pomoc dla Polaków na Ukrainie. Duża część naszych Rodaków zamieszkałych w Kijowie, we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Żytomierzu, Zaporożu, Winnicy, Charkowie i innych regionach Ukrainy ucieka z kraju i szuka pomocy w Macierzy.
 
 
Już dziś pomagamy setkom Polaków z Ukrainy w tym głównie dzieciom i matkom, którzy uciekli z obszarów objętych wojną. Jesteśmy z nimi i im pomagamy.
Potrzebna jest również pilna pomoc humanitarna tym Polakom, którzy zdecydowali się pozostać na Ukrainie.
Wzywamy środowiska Polaków i Polonii na całym świecie do solidarności z Ukrainą, do pomocy Rodakom na Ukrainie.
Na Ukrainie, tuż za polską granicą żyje wielka kilkuset tysięczna zbiorowość naszych rodaków o których nie możemy w tych dramatycznym czasie zapomnieć. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad 30 lat pomaga i współpracuje ze środowiskami, organizacjami polskimi na Ukrainie. Szczególnie dziś w chwili dramatu, jaki przeżywa Ukraina konieczna jest nasza pomoc dla Polaków na Ukrainie.
Jeśli chcą Państwo dołączyć się do tej akcji pomocy Polakom na Ukrainie zapraszamy do współpracy.
Informujemy, że można akcje pomocy Polakom na Ukrainie wesprzeć wpłacając dowolną kwotą pieniędzy na następujące konta bankowe:
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA
Ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: dla waluty
PLN: PL88249000050000460093303433
EUR: PL17249000050000460076870001
USD: PL70249000050000453038892233
 
Dla przelewów krajowych:
dla waluty
PLN: 88249000050000460093303433
EUR: 17249000050000460076870001
USD: 70249000050000453038892233
TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY
Image

Drodzy Rodzice!

W najbliższą sobotę odbędzie się otwarcie naszej szkolnej biblioteki. Z tego powodu już teraz chcielibyśmy Wam bardzo gorąco podziękować za poparcie naszej inicjatywy. To dzięki Waszej pomocy nasz katalog książek i czasopism został zasilony o ponad 800 pozycji.

Serdeczne podziękowania składamy również osobom, które poświęcały swój wolny czas, aby stworzyć bezpieczny oraz przyjazny kąt dla naszych dzieci. Są to Pani Dyrektor Ewa Koch, Pani Izabela Bożek oraz ks. Stanisław Jankowski, jak również nasi niezastąpieni nauczyciele i rodzice: Pani Mariola Chwojnicki, Pani Monika Janik, Pani Monika Kuczaj, Pani Małgorzata Kwaśny, Państwo Ewa i Marek Moczydłowscy, Mateusz Moczydłowski, Pani Iwona Polakowska, Państwo Elżbieta i Cezary Rembelińscy.

Nauczyciele i Pracownicy PPS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Polskie Linie Lotnicze LOT wspierają polonijną edukację. DZIĘKUJEMY!

Image

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w USA, Kanadzie i Australii”

 

Kwota dotacji: 10.000 zł.

Całkowita wartość zadania publicznego:  890 134,64 zł.   Zadanie publiczne ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w USA, Kanadzie i Australii” dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych, dofinansowania kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania szkół.

Image Image

Relacja telewizji Polvision z wycieczki naszych uczniów do Muzeum Polskiego w ramach projektu

RAZEM DLA EDUKACJI - RODZINA POLONIJNA. Zapraszamy do obejrzenia!

Image

Scenariusze zajęć o błogosławionym Prymasie Tysiąclecia przygotowane i wybrane przez nauczycieli naszej szkoły.

3, 4, 5 - latki
klasy: 1, 2, 3
klasy: 4, 5, 6 
klasy: 7, 8 
klasy licealne
Image

 

Serdecznie gratulujemy naszej drogiej Pani Dyrektor Ewie Koch, która została wybrana na prezesa Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Życzymy jej wielu sukcesów oraz satysfakcji i zadowolenia z działania na rzecz polonijnego środowiska edukacyjnego. dziękujemy za Pasję, uśmiech i szacunek. Gratulujemy!


AKTUALNOŚCI

Image Image Image
 
Zapraszamy ! Zapraszamy ! Zapraszamy !

Polska Szkoła im. Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka w Chicago zaprasza dzieci i młodzież !

Baw się z nami, ucz się z nami i rośnij z nami !

Czekamy na Was. U nas zawsze jest wesoło, miło i ciekawie. Tu poznasz język polski, nauczysz się dobrze czytać, pisać i mówić po polsku. Poznasz piękno polskich krain geograficznych i ponad tysiącletnią historię Polski. Przygotujesz się do przyjęcia sakramentów świętych i będziesz celebrował polskie tradycje, święta i zwyczaje. Staniesz się uczestnikiem wydarzeń kulturalnych i poznasz polskie miejsca w Chicago. Przygotujemy cię do zdawania egzaminów z języka polskiego

w amerykańskich szkołach i uczelniach ! Czekamy na Ciebie ! Jesteś dla nas ważny, bo naszym celem jest aby Polska na zawsze została w Tobie! Wychowujemy młodych Ambasadorów Polski w Ameryce !  Przyjdź do nas ! Tu nie tylko będziesz się uczył, tu znajdziesz przyjaciół na całe życie !

Więcej informacji o naszej szkole na szkolnym facebooku – Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago lub stronie internetowej: www.polskaszkolawyszynskiego.org

Chcesz porozmawiać ? Zadzwoń (224)433-0386, (773)290-7967,  (630)220-8813 lub (773)342-3636.

Profesionalna kadra pedagogiczna czeka na Was ! Życzliwa atmosfera, małe klasy, sale lekcyjne wyłącznie do naszego użytku, zawsze chętni do pomocy rodzice ! Aktywni wolontariusze, pracujący społecznie na rzecz szkoły !

U nas będziesz czuł się jak w najwspanialszej rodzinie ! Bo nasza szkoła to nasza „MAŁA POLSKA OJCZYZNA” !

W czasach pandemii zapisz dziecko on-line za pośrednictwem naszej stroy internetowej. Przyjmujemy uczniów od lat 3 do 18 ! Wracamy do szkoły na początku września 2020 ! W roku beatyfikacji Prymasa Stulecia Kardynała Wyszyńskiego stań się uczniem szkoły noszącej jego imię.

Rada Szkolna


Image

O NASZEJ SZKOLE


Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Prowadzimy nauczanie przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich) oraz zajęcia w klasie zerowej (dla dzieci 5-letnich).

Szkoła podstawowa prowadzi zajęcia w klasach od 1 do 8. Oferujemy także nauczanie w 3-letnim liceum.

Szkoła posiada akredytację Departamentu Edukacji Stanu Illinois. Przygotowuje uczniów do zdawania
egzaminów z języka polskiego jako obcego tzw. Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności)
oraz Egzaminu Certyfikatowego.

Zapraszamy do nas !

ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU SZKOLNEGO!


W naszej szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić zimne przekąski, a także gorący posiłek. Zachęcamy do zakupów i życzymy smacznego!


O NASZEJ SZKOLE

Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Prowadzimy nauczanie przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich) oraz zajęcia w klasie zerowej (dla dzieci 5-letnich).

Szkoła podstawowa prowadzi zajęcia w klasach od 1 do 8. Oferujemy także nauczanie w 3-letnim liceum.

Szkoła posiada akredytację Departamentu Edukacji Stanu Illinois. Przygotowuje uczniów do zdawania
egzaminów z języka polskiego jako obcego tzw. Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności)
oraz Egzaminu Certyfikatowego.

Zapraszamy do nas !ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU SZKOLNEGO!


W naszej szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić zimne przekąski, a także gorący posiłek. Zachęcamy do zakupów i życzymy smacznego!

O NASZEJ SZKOLE


Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Prowadzimy nauczanie przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich) oraz zajęcia w klasie zerowej (dla dzieci 5-letnich).

Szkoła podstawowa prowadzi zajęcia w klasach od 1 do 8. Oferujemy także nauczanie w 3-letnim liceum.

Szkoła posiada akredytację Departamentu Edukacji Stanu Illinois. Przygotowuje uczniów do zdawania
egzaminów z języka polskiego jako obcego tzw. Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności)
oraz Egzaminu Certyfikatowego.

Zapraszamy do nas !ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU SZKOLNEGO!


W naszej szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić zimne przekąski, a także gorący posiłek. Zachęcamy do zakupów i życzymy smacznego!

O NASZEJ SZKOLE


Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Prowadzimy nauczanie przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich) oraz zajęcia w klasie zerowej (dla dzieci 5-letnich).

Szkoła podstawowa prowadzi zajęcia w klasach od 1 do 8. Oferujemy także nauczanie w 3-letnim liceum.

Szkoła posiada akredytację Departamentu Edukacji Stanu Illinois. Przygotowuje uczniów do zdawania
egzaminów z języka polskiego jako obcego tzw. Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności)
oraz Egzaminu Certyfikatowego.

Zapraszamy do nas !ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU SZKOLNEGO!


W naszej szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić zimne przekąski, a także gorący posiłek. Zachęcamy do zakupów i życzymy smacznego!

KONTAKT

3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

SPRAWDŹ DOJAZD

ZADZWOŃ

Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym,
pod numerem telefonu 773 342 3636


ZADZWOŃ TERAZ


NASI SPONSORZYImage

Image

Image

Image
Image

Image

Image