REGULAMIN SZKOŁY


Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki ucznia. Każdy uczeń szkoły polskiej musi przestrzegać regulaminu, znając swoje prawa i obowiązki, a także godnie reprezentować polską grupę etniczną w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

REGULAMIN KLAS 1-5POBIERZ PFD


REGULAMIN KLAS STARSZYCHPOBIERZ PFDREGULAMIN SZKOŁY


Regulamin opisuje wszystkie prawa i obowiązki ucznia. Każdy uczeń szkoły polskiej musi przestrzegać regulaminu, znając swoje prawa i obowiązki, a także godnie reprezentować polską grupę etniczną w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

REGULAMIN KLAS 1-5POBIERZ PFD


REGULAMIN KLAS STARSZYCHPOBIERZ PFDKONTAKT

3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

SPRAWDŹ DOJAZD

ZADZWOŃ

Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym,
pod numerem telefonu 773 342 3636


ZADZWOŃ TERAZ