AKTUALNOŚCI DLA KLASY 7

NASZE MOTTO: ,,Ucz się polskiego u Wyszyńskiego'' jest ciągle żywe wśród nowych pokoleń polskich dzieci.

30 kwietnia 2022

Przypominam, że w przyszłym tygodniu spotykamy się p 9.30 przed szkołą, skąd wyjeżdżamy na Paradę 3 Maja.

Historia/Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości

  Miłego tygodnia! 

  24 kwietnia 2022

  Zebrałam podręczniki i zeszyty do sprawdzenia pozostałym uczniom. Oddam je za tydzień.

  7 maja odbędzie się Parada z okazji 3 Maja. Wszystkie informacje wraz z deklaracjami do podpisania wyślę e-mailowo.

  Historia

  Temat: Powstanie styczniowe.

  Przeczytaliśmy i omówiliśmy temat w podręczniku, wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 83 (85)

  Praca domowa:

  1. Przypomnij sobie, kim byli: Henryk Walezy, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Emila Plater, Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko, St. August Poniatowski, ks. Konstanty, Jan III Waza, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz.
  2. Przypomnij sobie terminy: branka, rozbiory, autonomia, germanizacja, rusyfikacja, emigracja, elekcja, represje, powstanie.

   Język polski

   Temat: Wielka Emigracja w wierszu"W pamiętniku Zofii Bobrówny"

   Wykonaliśmy ćwiczenia na s. 147 w podręczniku oraz ćw. 1 s. 150 i ćwiczenia na s. 151

   Praca domowa:

   1. Na luźnej kartce dokończ zdania według własnego uznania na podstawie wydarzeń z tego roku szkolnego:
   • Najfajniejsze wspomnienie z tego roku szkolnego to...
   • Mój największy sukces dotyczył....
   • Chciałbym/chciałabym, aby w przyszłym roku szkolnym....
   • Podobało mi się, kiedy...

   Miłego tygodnia! 

   9 kwietnia 2022

   Zdrowych i pogodnych Swiąt Wielkanocy!!!

   Uczniowie obecni na dzisiejszych zajęciach nie otrzymują pracy domowej. Zeszyty i podręczniki oddam ocenione po przerwie świątecznej. Nieobecnym zbiorę zeszyty i podręczniki po Swiętach. 

   Historia

   Temat: Wielka Emigracja.

   Praca domowa:

   1. Proszę nieobecnych uczniów o uzupełnienie zadania domowego #10 na s. 79 (83)

    Język polski

    Temat: Zwyczaje wielkanocne. 

    Praca domowa:

    1. Proszę nieobecnych uczniów o uzupełnienie ćwiczeń z podręcznika: 1 i 3 s. 224, 7 s. 225, 8a s. 226 oraz 1 i 2 s. 227

    Miłego tygodnia! 

    2 kwietnia 2022

    Historia

    Temat: Powstanie listopadowe.

    Wykonaliśmy ćwiczenia 2 oraz 3 z tematu "Powstanie listopadowe" oraz zapisaliśmy krótką notatkę na termat Emilii Plater, Józefa Bema oraz Józefa Sowińskiego w zeszycie.

    Praca domowa:

    1. Wykonaj projekt gry komputerowej przedstawiającej Noc Listopadową lub napisz notatkę w zeszycie na jej temat.Wykorzystaj następujące terminy: Belweder, ks. Konstanty, Arsenał, więźniowie polityczni.

     Język polski

     Temat: Mój tata - opis postaci. 

     Wykonaliśmy ćwiczenia: 2 s. 102 oraz 3 i 4 s. 103. Wykonaliśmy notatkę w zeszycie na temat elementów opisu postaci (przedstawienie postaci, wygląd, cechy charakteru, podsumowanie/ocena postaci)

     Praca domowa:

     1. Wybierz 2 zwrotki utworu Feliksa Konarskiego "Hosanna" na s. 223 w podręczniku i naucz się ich pięknie czytać.
     2. Naucz się opowiadać na temat polskich zwyczajów wielkanocnych, które znasz z własnego domu.

     Miłego tygodnia! 

     26 marca 2022

     Historia

     Temat: Utworzenie Królestwa Polskiego.

     Notatka z historii w zeszycie. 

     Praca domowa:

     1. Przeczytaj podrozdział "Utworzenie Królestwa Polskiego" z podręcznika (s. 73 lub 77) i odpowiedz pełnymi zdaniami  na pytania w zeszycie:
     • Kto był władcą Królestwa Polskiego?
     • Jak nazywał się dowódca wojska Królestwa Polskiego?
     • Dlaczego żołnierze polscy nienawidzili księcia Konstantego?

     Język polski

     Temat: Pisownia zmiękczeń. 

     Notatka z lekcji

     Praca domowa:

     1. Przypomnij sobie zasady pisowni zmiękczeń i przygotuj się do dyktanda
     2. Wykonaj ćwiczenie 7 s. 100 oraz 8 s. 101 w podręczniku i przygotuj się do krótkiej wypowiedzi ustnej na temat swojego taty (jak wygląda? czym się interesuje? jak spędzacie razem czas? za co go podziwiasz?)

     Miłego tygodnia! 

     19 marca 2022

     Religia

     1. Katecheza s. 81-84

     Historia

     Temat: Życie pod zaborami.

     Notatka i ćwiczenia w zeszycie.

     Praca domowa:

     1. Przygotuj się do kahoot: notatka z dzisiejszej lekcji oraz informacje: autor i tytuł hymnu polskiego, dowódca Legionów Polskich we Włoszech.
     2. Wykonaj ćwiczenie z tabelką w podręczniku z tematu lekcji"Legiony Polskie we Włoszech"

     Język polski

     Temat: Zdanie bogate w informacje. 

     Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 12 i 13 w podręczniku oraz ćwiczenie w zeszycie.

     Praca domowa:

     1. Wykonaj ćwiczenie 6 na s. 14 w podręczniku.
     2. Jeszcze raz poćwicz pisownię liczebników głównych. Pamiętaj, że przed każdą samogłoską zawsze  piszemy zmiękczenie z "i", np. siedem (nie śedem), osiem.
     3. Napisz 7 zdań na temat swoich wymarzonych urodzin w zeszycie. W każdym ze zdań podkreśl jedną linią podmiot oraz dwiema liniami orzeczenie.

     Miłego tygodnia! 

     12 marca 2022

     Religia

     Praca domowa:

     1. ćwiczenie 1 s. 79

     Historia

     Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

     Wykonaliśmy ćwiczenia z tematu lekcji w podręczniku (oprócz tabelki)

     Praca domowa:

     1. Dlaczego niepodległość państwa jest tak ważna? Napisz odpowiedź na to pytanie w zeszycie (min. 7 zdań). W swojej wypowiedzi wykorzystaj: wiedzę na temat rozbiorów Polski, aktualne wydarzenia w Ukrainie oraz opinie Twoich rodziców.
     2. Przypomnij sobie z tamtego roku: kim był Michał Drzymała? w jaki sposób walczył z pruską administracją?

     Język polski

     Temat: Morał w bajce  Ignacego Krasickiego "Mądry i głupi"

     Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 135 oraz 139 w podręczniku, a także omówiliśmy bajkę "Mądry i głupi"

     Praca domowa:

     1. Przeczytaj informacje "Warto wiedzieć" na s. 141 w podręczniku i naucz się opowiadać o Ignacym Krasickim
     2. Powtórz pisownię liczebników głównych 1-100 (notatka z poprzedniej lekcji). Za tydzień będzie kartkówka.
     3. Wykonaj ćwiczenie 1 na s. 140 w podręczniku.

     Miłego tygodnia! 

     5 marca 2022

     Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji pomocy na rzecz Ukrainy. Będziemy zbierać fundusze także w przyszłą sobotę. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zbiórce.

     W naszej klasie dzieci mają dwa różne wydania książek do historii, stąd wynikła niezgodność w numeracji stron podczas ostatniej pracy domowej. Od dzisiaj będę podawać informacje w dwóch wersjach, aby uniknąć nieporozumień. 

     Religia

     Praca domowa:

     1. Katecheza s. 162-167

     Historia

     Temat: Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch narodów. 

     Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 60 (lub 130) w podręczniku (oprócz ostatniego pytania) oraz ćwiczenie 1 s. 60 (92).

     Praca domowa:

     1. Przypomnij sobie słowa pierwszej zwrotki i refrenu "Mazurka Dąbrowskiego". Następną historię rozpoczniemy od odśpiewania naszego hymnu narodowego.
     2. Naucz się trzech faktów na temat Tadeusza Kościuszki.

      Język polski

      Temat: Pisownia liczebników (podręcznik s. 183-187)

      Praca domowa:

      1. Dokończ ćwiczenie 4 ze strony 168 w podręczniku oraz tabelkę na stronie 232.
      2. Zapisz w zeszycie słownie następujące daty : swoich urodzin, odzyskania niepodległości przez Polskę, ustanowienie Konstytucji 3 Maja.
      3. Napisz w zeszycie jaka jest Twoja najmocniejsza oraz najsłabsza cecha charakteru. Uzasadnij swoją wypowiedź podając przykłady.

      Miłego tygodnia! 

      26 lutego 2022

      Religia

      Praca domowa:

      1. Wszystkie zadania ze s. 60-65

      Historia

      Temat: Rozbiory Polski. 

      Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 40, 51, krzyżówkę ze s.44-45 oraz ćw. 2 s. 58.

      Praca domowa:

      1. Wykonaj zadanie domowe #6 ze s. 43 oraz tabelkę ze s. 88 w podręczniku.
      2. Przygotuj się do kartkówki: daty I, II i III rozbioru Polski oraz państwa w nich uczestniczące.
      3. Naucz się czytać tekstu "Panorama Racławicka" na s. 95-96: punkt 1 (Antoś), punkt 2 (Kuba G.), punkt 3 od początku do słów "Pomiędzy obrazem a miejscem..."(Artur) i punkt 3 od słów "Pomiędzy obrazem a miejscem..." do końca strony (Kuba S.), punkt 4 (Daniel)

       Język polski

       Temat: Do sukcesu nie ma drogi na skróty (podręcznik s. 183-187)

       Praca domowa:

       1. Dokończ kwestionariusz osobowy Gortata na s. 186 oraz wykonaj ćw. 2 ze s. 187.
       2. Popraw dyktando: każde źle zapisane słowo napisz 3 razy w zeszycie.
       3. Otrzymujesz bilet na dowolne wydarzenie sportowe na świecie. Napisz w zeszycie, jakie wydarzenie wybierasz i gdzie się będzie odbywać oraz uzasadnij swój wybór (7 zdań lub więcej)

       Miłego tygodnia! 

       19 lutego 2022

       Zebrałam zeszyty i książki z historii do sprawdzenia. Nieobecnym uczniom będę je sprawdzać za tydzień.

       Religia

       Praca domowa:

       1. Podam kiedy siostra przekaże mi informację.

       Historia

       Temat: Potop szwedzki. 

       Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 19, 7 s. 22 oraz krzyżówkę ze s. 33 w podręczniku.

       Praca domowa:

       1. Przypomnij z klasy 6: jakie były przyczyny rozbiorów Polski, które państwa uczestniczyły w I, II i III rozbiorze, kim był Tadeusz Reytan?

        Język polski

        Temat: Jak napisać zaproszenie? (podręcznik s. 21-26)

        Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 24 i 25 oraz ćw. 5 s. 26

        Praca domowa:

        1. Wykonaj  ćwiczenie 6 A oraz B na s. 26 w podręczniku oraz ćwiczenia ze s. 183 w podręczniku.
        2. Wypisz w zeszycie po 3 przykłady czasowników, rzeczowników, przymiotników, przysłówków i liczebników.
        3. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu ze s. 184-185: Mateusz (pierwsza wypowiedź Gortata), Kuba F (druga wypowiedź Gortata), Łukasz (trzecia wypowiedź Gortata), Blanka (czwarta wypowiedź Gortata), Dominik (piąta wypowiedź Gortata), Adaś (szósta wypowiedź Gortata), Robert (siódma wypowiedź Gortata).

        Miłego tygodnia! 

        12 lutego 2022

        Religia

        Praca domowa:

        1. Zadania z tematu numer 12.

        Historia

        Temat: Wolna elekcja - powtórzenie. 

        Wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 25 oraz 27 w podręczniku oraz pytania 15 - 28 w   podręczniku (oprócz 17,18,19).

        Praca domowa:

        1. Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 26 w podręczniku.
        2. Przeczytaj rozdział "Wojny" ze strony 14 w podręczniku i uzupełnij schemat na stronie 18.
        3. Przypomnij z klasy 6: jak nazywał się ostatni król elekcyjny oraz jakie były plusy oraz minusy jego panowania.

         Język polski

         Temat: Z wizytą w Wilanowie.

         Omówiliśmy czytankę w podręczniku (s. 128-129) oraz ćwiczenia 1 s.130 oraz 4 s. 131.

         Praca domowa:

         1. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 130 oraz 3 s. 131 w podręczniku.
         2. Przygotuj się do dyktanda - 4 ostatnie zdania z ćw. 4 na s. 131 w podręczniku.
         3. Popraw poprzednie dyktando - zapisz w zeszycie 3 razy każde źle zapisane słowo. Dla osób, które nie pisały dyktanda: Zapisz w zeszycie 5 nazw wybranych przez Ciebie państw lub miast. Pamiętaj o pisowni wielką literą.

         Dla chętnych!!!

         Przygotuj pracę pisemną (opowiadanie, reportaż, wywiad, list, esej, pamiętnik, opis wydarzeń) na temat "Historia mojej rodziny" na konkurs "Być Polakiem". Termin nadsyłania prac to 20 marca 2022.

         Szczegóły tutaj: https://bycpolakiem.pl/2021/11/15/regulamin-xiii-edycji-konkursu-byc-polakiem/

         Miłego tygodnia! 

         5 lutego 2022

         Historia

         Temat: Wolna elekcja - powtórzenie. 

         Wykonaliśmy ćwiczenia do s. 18 (oprócz 1 s. 8) w podręczniku oraz 14 pierwszych pytań ze s. 28 w podręczniku.

         Praca domowa:

         1. Wykonaj ćwiczenie 1 ze s. 8 oraz zadanie domowe # 2 ze s. 21 w podręczniku.
         2. "Czy warto uczyć się historii?" - odpowiedz na pytanie w zeszycie. Uzasadnij swoją wypowiedź.
         3. Przypomnij sobie z klasy 6: z jakimi państwami Polska toczyła wojny w XVII wieku, kim był Jan III Sobieski?

          Język polski

          Temat: Odmiana rzeczownika przez przypadki. (część 2)

          Skończyliśmy czytać "Dziadka i niedźwiadka" oraz wykonaliśmy ćwiczenia ze s. 113-115 w podręczniku.

          Praca domowa:

          1. Wykonaj ćwiczenie 7 s. 116  oraz 1, 2 i 3 ze s. 127 w podręczniku.
          2. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu ze s.128 - 129 w podręczniku (Daniel, Kuba S, Adaś, Kuba G, Artur, Antoś). Z wizytą w Wilanowie
          3. Napisz w zeszycie krótkie sprawozdanie z otwarcia biblioteki w naszej szkole (7 zdań lub więcej). Jeśli nie było Cię w szkole - napisz sprawozdanie z wybranego przez siebie wydarzenia szkolnego, w którym brałeś/-aś udział.

          Dla chętnych!!!

          Przygotuj pracę pisemną (opowiadanie, reportaż, wywiad, list, esej, pamiętnik, opis wydarzeń) na temat "Historia mojej rodziny" na konkurs "Być Polakiem". Termin nadsyłania prac to 20 marca 2022.

          Szczegóły tutaj: https://bycpolakiem.pl/2021/11/15/regulamin-xiii-edycji-konkursu-byc-polakiem/

          Miłego tygodnia! 

          29 stycznia 2022

          W przyszłym tygodniu zaczynamy historię. Proszę o przyniesienie książek i zeszytów oraz przypomnienie z poprzedniego roku, kim byli Henryk Walezy, Stefan Batory i Zygmunt III Waza oraz co oznaczają pojęcia: husarz, kanclerz, elekcja. 

          Geografia

          Temat: Ochrona środowiska Polski.

           Język polski

           Temat: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

           Omawialiśmy rozdział o niedźwiadku Wojtku "Pracowity Dzień" oraz wykonywaliśmy ćwiczenia w podręczniku od s.179 do s. 182.

           Praca domowa:

           1. Przygotuj się do Dyktando
           2. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu "Dziadka i niedźwiadka" (rozdział "Order").Wojtek
           3. Naucz się opowiadać w kilku zdaniach na temat Hanki Ordonówny oraz generała Władysława Andersa (kim byli oraz jaki jest ich związek z historią niedźwiadka Wojtka).

           Miłego tygodnia! 

           22 stycznia 2022

           Brawo za dzisiejszą pracę na lekcji.

           W przyszłym tygodniu będziemy mieć ostatnią lekcję geografii w tym roku. Od lutego zaczynamy historię.

           Geografia

           Temat: Surowce mineralne w Polsce. 

           Wykonaliśmy ćwiczenia w podręczniku.

           Praca domowa:

           1. Wykonaj zadanie domowe ze strony 38 w podręczniku.

            Język polski

            Temat: Historia mojej rodziny a historia Polski i świata.

            Omówiliśmy rozdział "Dziadka i niedźwiadka" przeczytany w domu oraz czytankę i zagadnienia z podręcznika od s. 78 do s.81

            Praca domowa:

            1. Napisz w zeszycie życzenia dla Twoich dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
            2. Wykonaj ćwiczenie 8b i 8c ze strony 66 w podręczniku.
            3. Przygotuj się do wypowiedzi ustnej na temat historii Twojej rodziny. Zbierz jak najwięcej informacji na ten temat  (porozmawiaj z rodzicami i dziadkami, wyszukaj zdjęć i pamiątek rodzinnych). Następnie odnajdź i zanotuj przykłady splatania się historii Twojej rodziny z historią Polski i świata. Możesz przynieść ze sobą zdjęcia lub pamiątki, aby pokazać je kolegom i koleżance.

            Miłego tygodnia! 

            15 stycznia 2022

            Geografia

            Temat: Przemysł w Polsce. (s. 78-80 w podręczniku)

            Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w podręczniku na lekcji.

            Praca domowa:

            1. Przygotuj następujące informacje na temat przydzielonego poniżej surowca mineralnego: jego nazwa angielska, symbol chemiczny, krótka charakterystyka (jak wygląda?, jak powstał i do czego jest wykorzystywany?), miejsce występowania w Polsce.
            • węgiel kamienny - Daniel i Dominik, węgiel brunatny - Artur, ropa naftowa - Kuba F., ruda żelaza - Łukasz,  ruda miedzi - Kuba G. oraz Robert, siarka - Kuba S., sól kamienna- Blanka, granit - Adaś i Mateusz,  wapień - Antoś 

            Język polski

            Temat: Poznajemy niedźwiadka Wojtka.

            Omówiliśmy kolejne dwa rozdziały  "Dziadka i niedźwiadka" oraz rozmawialiśmy o liczbach i rodzajach rzeczownika.

            Praca domowa:

            1. Przeczytaj kolejny rozdział opowiadania "Dziadek i niedźwiadek" (Rekrut Wojciech) i wytłumacz w zeszycie pojęcia: komisja poborowa, rekrut.
            2. Na podstawie historii o misiu Wojtku oraz własnych przemyśleń napisz w zeszycie w jaki sposób wojna wpływa na życie dzieci? (7 zdań lub więcej)

               Miłego tygodnia! 

               8 stycznia 2022

               Geografia

               Temat: Rolnictwo w Polsce. (s. 67-73 w podręczniku)

               Praca domowa:

               1. Przeczytaj temat w podręczniku i uzupełnij ćwiczenia ze s. 71-73. (dla osób nieobecnych)
               2. Powtórz następujące zagadnienia (dla wszystkich)

               Język polski

               Temat: Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

               Praca domowa:

               1. Przeczytaj pierwszy rozdział opowiadania "Dziadek i niedźwiadek" (tekst rozdany na lekcji. Znajduje się też tutaj dla osób nieobecnych). Tytuł rozdziału "Pełny brzuszek"

                  Miłego tygodnia! 

                  4 grudnia 2021

                  W przyszłym tygodniu obchodzimy Dzień Patrona. Nie będzie regularnych lekcji. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo. 

                  Poniższa praca domowa obowiązuje na 8 stycznia. Dodatkowo bardzo proszę o uzupełnienie wszystkich zaległych prac domowych. 

                  15 stycznia będziemy mieli krótki test obejmujący podstawowe zagadnienia omawiane w tym semestrze. zagadnienia

                  Geografia

                  Temat: Fauna i flora Polski. (s. 61-66 w podręczniku)

                  Praca domowa:

                  1. Dokończ ćw. 1 ze s. 66 w podręczniku oraz wykonaj ćwiczenia ze s. 65.
                  2. Przeczytaj rozdział o Morzu Bałtyckim (s. 55-58 w podręczniku) i wykonaj ćwiczenia ze strony 59 oraz ćwiczenie 1 s. 60.

                  Język polski

                  Temat: Wojtek o Wojtku.

                  • gramatyka: powtórzenie wiadomości o czasowniku

                  Praca domowa:

                  1. Dokończ ćwiczenia z karty powtórzeniowej o czasowniku (dotyczy uczniów, którzy nie oddali karty na lekcji)
                  2. Wykonaj ćwiczenie 8 ze s. 146 w podręczniku.
                  3. Przeczytaj tekst kolędy "Dzisiaj w Betlejem" na s. 215 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia ze s. 216 i 217.

                     Miłego tygodnia! 

                     20 listopada 2021

                        Najlepsze życzenia z okazji Swięta Dziękczynienia!

                     Bardzo proszę uczniów biorących udział w przedstawieniu o powtórzenie swoich ról przed 4 grudnia.

                     Zebrane książki i zeszyty będę oddawać 4 grudnia.

                     Geografia

                     Temat: Wody powierzchniowe Polski. (s. 47-54 w podręczniku)

                     Praca domowa:

                     1. Wybierz jedno ze zwierząt żyjących w Polsce i naucz się o nim opowiadać. Możesz mieć przed sobą własne notatki, ale mają one Ci służyć jako pomoc w opowiadaniu. Nie czytaj swojej wypowiedzi z kartki.

                     Język polski

                     Temat: Tryby czasownika (część druga)

                     • gramatyka: tryb przypuszczający (s. 142-146 w podręczniku)

                     Praca domowa:

                     1. Przeczytaj tekst "Wojtek o Wojtku", który został rozdany na lekcji. Dla osób nieobecnych tekst znajduje się tutaj od s. 13-16.

                        Miłego tygodnia! 

                        13 listopada 2021

                        Brawo dla wszystkich uczestników dzisiejszej lekcji na platformie zoom. Miło było Was  zobaczyć! 🙂

                        Brawo dla Kuby F., Roberta, Artura, Mateusza, Lukasza i Dominika za aktywność.

                        Proszę o uzupełnienie wszystkich zaległych prac domowych. W przyszłym tygodniu będę zbierać książki i zeszyty do sprawdzenia.

                        Geografia

                        Temat: Klimat Polski. (s. 39-46 w podręczniku)

                        Praca domowa:

                        1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 2 oraz 3 s.44, 4 s. 45.
                        2. Przygotuj się do testu. Robiliśmy powtórzenie na kahoot.
                        3. Przypomnij sobie z klasy szóstej następujące terminy: bieg rzeki, źródło i ujście rzeki, dopływ rzeki.
                        4. Opisz w zeszycie pogodę z wybranego dnia tygodnia. Skorzystaj ze słownictwa na stronie 46.

                        Język polski

                        Temat: Tryby czasownika. 

                        • gramatyka: tryb rozkazujący (s. 83-86 w podręczniku)

                        Praca domowa:

                        1. Poćwicz czytanie fragmentu opowiadania "Trójka. Superpies" Będę odpytywać czytania w przyszłą sobotę.
                        2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 6 oraz 7 s. 86.
                        3. Podaj w zeszycie przepis na swoje ulubione danie. Użyj trybu rozkazującego.
                        4. Powtórz nazwy miesięcy.

                           Miłego tygodnia! 

                           6 listopada 2021

                           Geografia

                           Temat: Przeszłość geologiczna Polski. (s. 19-27 w podręczniku)

                           Praca domowa:

                           1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s.25, 4 s. 26.
                           2. Wykonaj powtórzeniową kartę pracy z poprzedniej lekcji (jeśli jeszcze nie została przez Ciebie wykonana).

                           Język polski

                           Temat: Historia bohaterskiego psa. 

                           • opowiadanie "Trójka. Superpies"
                           • gramatyka: odmiana czasownika przez osoby i czasy (ćw. 4 s. 46 oraz notatka w zeszycie)

                           Praca domowa:

                           1. Odmień w zeszycie przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej dwa wybrane przez siebie czasowniki w wybranym przez siebie czasie.
                           2. Wybierz jedną postać (z książki, filmu lub życia), którą możesz nazwać bohaterem i napisz o niej 7 zdań w zeszycie.
                           3. Poćwicz czytanie wybranego przez siebie fragmentu opowiadania "Trójka. Superpies". Będę odpytywać czytania za 2 tygodnie tych uczniów, którzy nie przesłali nagrania.

                              Miłego tygodnia! 

                              30 października 2021

                              Geografia

                              Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski. (s. 28-30 w podręczniku)

                              Praca domowa:

                              1. Zapamiętaj  wklejone do zeszytu zagadnienia.
                              2. Powtórz wiadomości od początku roku szkolnego oraz uzupełnij kartę pracy otrzymaną na lekcji.

                              Karty pracy dla nieobecnych uczniów: powtorzenie, kierunki geograficzne, Województwa

                              Język polski

                              Temat: Jak napisać ogłoszenie? (s. 93-95 w podręczniku) 

                              Praca domowa:

                              1. Przeczytaj opowiadanie "Trójka. Superpies" (kartki ksero rozdane 2 tygodnie temu). Wybierz ulubiony fragment opowiadania i naucz się go czytać (minimum 7 zdań). Możesz odpowiadać z czytania w przyszłą sobotę lub przesłać nagranie na mój e-mail katarzyna.filipczakk@gmail.com
                              2. Znalazłeś/znalazłaś telefon i szukasz właściciela. Zredaguj ogłoszenie i zapisz je w zeszycie.

                              Opowiadanie " Trójka. Superpies" dla nieobecnych.

                                 Miłego tygodnia! 

                                 23 października 2021

                                 Praca domowa:

                                 1. Wysłuchaj pieśni o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, a następnie naucz się pięknie czytać jej słów Hymn.

                                    Miłego tygodnia! 

                                    9 października 2021

                                    W przyszłym tygodniu obchodzimy Dzień Dwujęzyczności. Proszę o założenie polskich koszulek. 

                                    Proszę o nauczenie się dni tygodnia i miesięcy uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili. W przyszłą sobotę będę nadal sprawdzać prace domowe w podręcznikach podczas lekcji religii i wpisywać oceny do zeszytów.

                                    Geografia

                                    Temat: Ludność Polski. (s. 14-17 w podręczniku)

                                    Praca domowa:

                                    1. Wykonaj ćwiczenia ze strony 17 w podręczniku.
                                    2. Przypomnij sobie z poprzedniej klasy, co to są niziny, wyżyny i góry oraz jakimi kolorami oznaczamy je na mapie.
                                    3. Własnymi słowami wytłumacz w zeszycie pojęcia: emigracja, mniejszość narodowa, Polonia.

                                     Język polski

                                     Temat: Co to znaczy być odpowiedzialnym? 

                                     •  "Gdzie jest mój pies?" (podręcznik s. 68-71)
                                     • Nieosobowe formy czasownika (podręcznik s. 44-46)

                                     Praca domowa:

                                     1. Powtórz wiadomości z dzisiejszej lekcji (notatka w zeszycie), a następnie wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s. 71 oraz 5 s. 46.
                                     2. Naucz się pięknie czytać rozdanego na lekcji hymnu o Stefanie Wyszyńskim.
                                     3. Zapisz w zeszycie następujące wyrazy: niewygodny, niemodny, nie chciał, niezwykle, królewna, córka, wycieczka, jeździć. Określ część mowy, a następnie ułóż z nimi zdania. (np. król - rzeczownik - Myślę, że królowie muszą dokonywać bardzo trudnych decyzji.)
                                     4. Zacznij czytać opowiadanie "Trójka. Superpies"(kartki ksero rozdane na lekcji). Będziemy je omawiać za dwa tygodnie.

                                     Miłego tygodnia! 

                                     2 października 2021

                                     Brawo dla Antosia  za wykonanie zakładki do książki.

                                     Rewelacyjna praca na lekcji!!!!!

                                     Bardzo proszę wszystkich uczniów o uzupełnienie  prac domowych od początku roku szkolnego. W przyszłym tygodniu będę zbierać podręczniki. Proszę również o nauczenie się dni tygodnia i miesięcy tych uczniów, którzy byli nieobecni podczas kartkówki oraz tych, którzy nie otrzymali wpisu oceny do zeszytu. Można odpowiadać na przerwach lub po lekcjach.

                                     Geografia

                                     Temat: Podział administracyjny Polski (s. 8-13 w podręczniku)

                                     Praca domowa:

                                     1. Dokończ tabelkę ze strony  10-11 w podręczniku.
                                     2. Zapamiętaj liczbę województw w Polsce oraz liczbę stanów w USA.
                                     3. Dla chętnych: ćwiczenie 1 ze str. 13 w podręczniku.

                                      Język polski

                                      Temat: Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy. (s. 74-76 w podręczniku)

                                      Praca domowa:

                                      1. Powtórz zasady pisowni "nie"z różnymi częściami mowy (notatka w zeszycie) i przygotuj się do Dyktanda.

                                      Miłego tygodnia! 

                                      25 września 2021

                                      Brawo dla Łukasza  za wykonanie zakładki do książki.

                                      Bardzo proszę o przyniesienie dla siostry Claudii $20 za książki do religii. 

                                      Geografia

                                      Temat: Polska w Unii Europejskiej. (s. 6 w podręczniku)

                                      Praca domowa:

                                      1. Wysłuchaj nagrania  "Ody do Radości"i uzupełnij luki w ćwiczeniu wklejonym do zeszytu.
                                      2. Zapisz w zeszycie pięć elementów polskiej tożsamości narodowej, np. polskie stroje ludowe.

                                       Język polski

                                       Temat: Z książką przez wieki. (s. 194-199 w podręczniku)

                                       Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków (s. 153-156 w podręczniku)

                                       Praca domowa:

                                       1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 4 s. 196, 5 oraz 6 s. 197, 4 oraz 6 s. 156.
                                       2. Pod tematem lekcji w zeszycie napisz 7-10 zdań na temat Twojej ulubionej książki.
                                       3. Dla chętnych na dodatkową ocenę: wykonaj ćwiczenia ze s. 198 i 199 w podręczniku.

                                       Miłego tygodnia! 

                                       18 września 2021

                                       Brawo dla Artura, Dominika, Kuby F., Blanki za aktywność na dzisiejszych lekcjach. 

                                       Bardzo proszę wszystkich uczniów o przynoszenie zeszytów oraz przyborów szkolnych!

                                       Geografia

                                       Temat: Położenie Polski w Europie. (s.4-5 oraz 7 w podręczniku)

                                       Praca domowa:

                                       1. Naucz się informacji z dzisiejszej lekcji na podstawie materiałów wklejonych do zeszytu (kierunki geograficzne, sąsiedzi Polski). Zwróć uwagę na:
                                       • pisownię wielką i małą literą
                                       • pisownię wyrazów: wschód (bo wschodni), zachód (bo zachodni),
                                       • gramatykę (jaka? - wschodnia, jaki? - wschodni, jakie? - wschodnie)
                                       • zapis "na wschodzie", ale "w centrum"

                                       Język polski

                                       Temat: Przepis na dobry dziennik. (s.27-32)

                                       Praca domowa:

                                       1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 9 s.126, 5 s.31, 6 s. 30.
                                       2. Naucz się dni tygodnia i nazw miesięcy (za tydzień będzie kartkówka).
                                       3. Przeczytaj tekst Anny Witowskiej "Z książką przez wieki" (podręcznik s. 194-195)
                                       4. Dla chętnych na 6: wykonaj zakładkę do książki na kartkach, które zostały dzisiaj rozdane. 

                                       Dobrego tygodnia! Do zobaczenia w sobotę!

                                       11 września 2021

                                       Witam Was serdecznie w klasie VII! Bardzo nam wszystkim brakowało dzisiaj w klasie Daniela,  Adasia        i Kuby.  Nie możemy się już doczekać, żeby Was zobaczyć w przyszłą sobotę.

                                       Brawo dla Artura za przyniesienie zdjęć z wakacji!!! 🙂

                                       Język polski

                                       Temat: Wspomnienia z wakacji.

                                       Praca domowa:

                                       1. Pamiętaj o przyniesieniu na następną lekcję książek i zeszytów do języka polskiego i geografii, jak również przyborów szkolnych: ołówka, długopisu, gumki, temperówki, kleju w sztyfcie, kolorowych kredek.

                                       Dobrego tygodnia! Do zobaczenia w sobotę!




                                       KONTAKT

                                       3640 W. Wolfram St.
                                       Chicago, IL 60618

                                       SPRAWDŹ DOJAZD

                                       ZADZWOŃ

                                       Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym, pod numerem telefonu 773 342 3636


                                       ZADZWOŃ TERAZ