AKTUALNOŚCI DLA KLASY 7

NASZE MOTTO: ,,Ucz się polskiego u Wyszyńskiego'' jest ciągle żywe wśród nowych pokoleń polskich dzieci.

22 stycznia 2022

Brawo za dzisiejszą pracę na lekcji.

W przyszłym tygodniu będziemy mieć ostatnią lekcję geografii w tym roku. Od lutego zaczynamy historię.

Geografia

Temat: Surowce mineralne w Polsce. 

Wykonaliśmy ćwiczenia w podręczniku.

Praca domowa:

 1. Wykonaj zadanie domowe ze strony 38 w podręczniku.

  Język polski

  Temat: Historia mojej rodziny a historia Polski i świata.

  Omówiliśmy rozdział "Dziadka i niedźwiadka" przeczytany w domu oraz czytankę i zagadnienia z podręcznika od s. 78 do s.81

  Praca domowa:

  1. Napisz w zeszycie życzenia dla Twoich dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  2. Wykonaj ćwiczenie 8b i 8c ze strony 66 w podręczniku.
  3. Przygotuj się do wypowiedzi ustnej na temat historii Twojej rodziny. Zbierz jak najwięcej informacji na ten temat  (porozmawiaj z rodzicami i dziadkami, wyszukaj zdjęć i pamiątek rodzinnych). Następnie odnajdź i zanotuj przykłady splatania się historii Twojej rodziny z historią Polski i świata. Możesz przynieść ze sobą zdjęcia lub pamiątki, aby pokazać je kolegom i koleżance.

  Miłego tygodnia! 

  15 stycznia 2022

  Geografia

  Temat: Przemysł w Polsce. (s. 78-80 w podręczniku)

  Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w podręczniku na lekcji.

  Praca domowa:

  1. Przygotuj następujące informacje na temat przydzielonego poniżej surowca mineralnego: jego nazwa angielska, symbol chemiczny, krótka charakterystyka (jak wygląda?, jak powstał i do czego jest wykorzystywany?), miejsce występowania w Polsce.
  • węgiel kamienny - Daniel i Dominik, węgiel brunatny - Artur, ropa naftowa - Kuba F., ruda żelaza - Łukasz,  ruda miedzi - Kuba G. oraz Robert, siarka - Kuba S., sól kamienna- Blanka, granit - Adaś i Mateusz,  wapień - Antoś 

  Język polski

  Temat: Poznajemy niedźwiadka Wojtka.

  Omówiliśmy kolejne dwa rozdziały  "Dziadka i niedźwiadka" oraz rozmawialiśmy o liczbach i rodzajach rzeczownika.

  Praca domowa:

  1. Przeczytaj kolejny rozdział opowiadania "Dziadek i niedźwiadek" (Rekrut Wojciech) i wytłumacz w zeszycie pojęcia: komisja poborowa, rekrut.
  2. Na podstawie historii o misiu Wojtku oraz własnych przemyśleń napisz w zeszycie w jaki sposób wojna wpływa na życie dzieci? (7 zdań lub więcej)

     Miłego tygodnia! 

     8 stycznia 2022

     Geografia

     Temat: Rolnictwo w Polsce. (s. 67-73 w podręczniku)

     Praca domowa:

     1. Przeczytaj temat w podręczniku i uzupełnij ćwiczenia ze s. 71-73. (dla osób nieobecnych)
     2. Powtórz następujące zagadnienia (dla wszystkich)

     Język polski

     Temat: Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

     Praca domowa:

     1. Przeczytaj pierwszy rozdział opowiadania "Dziadek i niedźwiadek" (tekst rozdany na lekcji. Znajduje się też tutaj dla osób nieobecnych). Tytuł rozdziału "Pełny brzuszek"

        Miłego tygodnia! 

        4 grudnia 2021

        W przyszłym tygodniu obchodzimy Dzień Patrona. Nie będzie regularnych lekcji. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo. 

        Poniższa praca domowa obowiązuje na 8 stycznia. Dodatkowo bardzo proszę o uzupełnienie wszystkich zaległych prac domowych. 

        15 stycznia będziemy mieli krótki test obejmujący podstawowe zagadnienia omawiane w tym semestrze. zagadnienia

        Geografia

        Temat: Fauna i flora Polski. (s. 61-66 w podręczniku)

        Praca domowa:

        1. Dokończ ćw. 1 ze s. 66 w podręczniku oraz wykonaj ćwiczenia ze s. 65.
        2. Przeczytaj rozdział o Morzu Bałtyckim (s. 55-58 w podręczniku) i wykonaj ćwiczenia ze strony 59 oraz ćwiczenie 1 s. 60.

        Język polski

        Temat: Wojtek o Wojtku.

        • gramatyka: powtórzenie wiadomości o czasowniku

        Praca domowa:

        1. Dokończ ćwiczenia z karty powtórzeniowej o czasowniku (dotyczy uczniów, którzy nie oddali karty na lekcji)
        2. Wykonaj ćwiczenie 8 ze s. 146 w podręczniku.
        3. Przeczytaj tekst kolędy "Dzisiaj w Betlejem" na s. 215 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia ze s. 216 i 217.

           Miłego tygodnia! 

           20 listopada 2021

              Najlepsze życzenia z okazji Swięta Dziękczynienia!

           Bardzo proszę uczniów biorących udział w przedstawieniu o powtórzenie swoich ról przed 4 grudnia.

           Zebrane książki i zeszyty będę oddawać 4 grudnia.

           Geografia

           Temat: Wody powierzchniowe Polski. (s. 47-54 w podręczniku)

           Praca domowa:

           1. Wybierz jedno ze zwierząt żyjących w Polsce i naucz się o nim opowiadać. Możesz mieć przed sobą własne notatki, ale mają one Ci służyć jako pomoc w opowiadaniu. Nie czytaj swojej wypowiedzi z kartki.

           Język polski

           Temat: Tryby czasownika (część druga)

           • gramatyka: tryb przypuszczający (s. 142-146 w podręczniku)

           Praca domowa:

           1. Przeczytaj tekst "Wojtek o Wojtku", który został rozdany na lekcji. Dla osób nieobecnych tekst znajduje się tutaj od s. 13-16.

              Miłego tygodnia! 

              13 listopada 2021

              Brawo dla wszystkich uczestników dzisiejszej lekcji na platformie zoom. Miło było Was  zobaczyć! 🙂

              Brawo dla Kuby F., Roberta, Artura, Mateusza, Lukasza i Dominika za aktywność.

              Proszę o uzupełnienie wszystkich zaległych prac domowych. W przyszłym tygodniu będę zbierać książki i zeszyty do sprawdzenia.

              Geografia

              Temat: Klimat Polski. (s. 39-46 w podręczniku)

              Praca domowa:

              1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 2 oraz 3 s.44, 4 s. 45.
              2. Przygotuj się do testu. Robiliśmy powtórzenie na kahoot.
              3. Przypomnij sobie z klasy szóstej następujące terminy: bieg rzeki, źródło i ujście rzeki, dopływ rzeki.
              4. Opisz w zeszycie pogodę z wybranego dnia tygodnia. Skorzystaj ze słownictwa na stronie 46.

              Język polski

              Temat: Tryby czasownika. 

              • gramatyka: tryb rozkazujący (s. 83-86 w podręczniku)

              Praca domowa:

              1. Poćwicz czytanie fragmentu opowiadania "Trójka. Superpies" Będę odpytywać czytania w przyszłą sobotę.
              2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 6 oraz 7 s. 86.
              3. Podaj w zeszycie przepis na swoje ulubione danie. Użyj trybu rozkazującego.
              4. Powtórz nazwy miesięcy.

                 Miłego tygodnia! 

                 6 listopada 2021

                 Geografia

                 Temat: Przeszłość geologiczna Polski. (s. 19-27 w podręczniku)

                 Praca domowa:

                 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s.25, 4 s. 26.
                 2. Wykonaj powtórzeniową kartę pracy z poprzedniej lekcji (jeśli jeszcze nie została przez Ciebie wykonana).

                 Język polski

                 Temat: Historia bohaterskiego psa. 

                 • opowiadanie "Trójka. Superpies"
                 • gramatyka: odmiana czasownika przez osoby i czasy (ćw. 4 s. 46 oraz notatka w zeszycie)

                 Praca domowa:

                 1. Odmień w zeszycie przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej dwa wybrane przez siebie czasowniki w wybranym przez siebie czasie.
                 2. Wybierz jedną postać (z książki, filmu lub życia), którą możesz nazwać bohaterem i napisz o niej 7 zdań w zeszycie.
                 3. Poćwicz czytanie wybranego przez siebie fragmentu opowiadania "Trójka. Superpies". Będę odpytywać czytania za 2 tygodnie tych uczniów, którzy nie przesłali nagrania.

                    Miłego tygodnia! 

                    30 października 2021

                    Geografia

                    Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski. (s. 28-30 w podręczniku)

                    Praca domowa:

                    1. Zapamiętaj  wklejone do zeszytu zagadnienia.
                    2. Powtórz wiadomości od początku roku szkolnego oraz uzupełnij kartę pracy otrzymaną na lekcji.

                    Karty pracy dla nieobecnych uczniów: powtorzenie, kierunki geograficzne, Województwa

                    Język polski

                    Temat: Jak napisać ogłoszenie? (s. 93-95 w podręczniku) 

                    Praca domowa:

                    1. Przeczytaj opowiadanie "Trójka. Superpies" (kartki ksero rozdane 2 tygodnie temu). Wybierz ulubiony fragment opowiadania i naucz się go czytać (minimum 7 zdań). Możesz odpowiadać z czytania w przyszłą sobotę lub przesłać nagranie na mój e-mail katarzyna.filipczakk@gmail.com
                    2. Znalazłeś/znalazłaś telefon i szukasz właściciela. Zredaguj ogłoszenie i zapisz je w zeszycie.

                    Opowiadanie " Trójka. Superpies" dla nieobecnych.

                       Miłego tygodnia! 

                       23 października 2021

                       Praca domowa:

                       1. Wysłuchaj pieśni o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, a następnie naucz się pięknie czytać jej słów Hymn.

                          Miłego tygodnia! 

                          9 października 2021

                          W przyszłym tygodniu obchodzimy Dzień Dwujęzyczności. Proszę o założenie polskich koszulek. 

                          Proszę o nauczenie się dni tygodnia i miesięcy uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili. W przyszłą sobotę będę nadal sprawdzać prace domowe w podręcznikach podczas lekcji religii i wpisywać oceny do zeszytów.

                          Geografia

                          Temat: Ludność Polski. (s. 14-17 w podręczniku)

                          Praca domowa:

                          1. Wykonaj ćwiczenia ze strony 17 w podręczniku.
                          2. Przypomnij sobie z poprzedniej klasy, co to są niziny, wyżyny i góry oraz jakimi kolorami oznaczamy je na mapie.
                          3. Własnymi słowami wytłumacz w zeszycie pojęcia: emigracja, mniejszość narodowa, Polonia.

                           Język polski

                           Temat: Co to znaczy być odpowiedzialnym? 

                           •  "Gdzie jest mój pies?" (podręcznik s. 68-71)
                           • Nieosobowe formy czasownika (podręcznik s. 44-46)

                           Praca domowa:

                           1. Powtórz wiadomości z dzisiejszej lekcji (notatka w zeszycie), a następnie wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s. 71 oraz 5 s. 46.
                           2. Naucz się pięknie czytać rozdanego na lekcji hymnu o Stefanie Wyszyńskim.
                           3. Zapisz w zeszycie następujące wyrazy: niewygodny, niemodny, nie chciał, niezwykle, królewna, córka, wycieczka, jeździć. Określ część mowy, a następnie ułóż z nimi zdania. (np. król - rzeczownik - Myślę, że królowie muszą dokonywać bardzo trudnych decyzji.)
                           4. Zacznij czytać opowiadanie "Trójka. Superpies"(kartki ksero rozdane na lekcji). Będziemy je omawiać za dwa tygodnie.

                           Miłego tygodnia! 

                           2 października 2021

                           Brawo dla Antosia  za wykonanie zakładki do książki.

                           Rewelacyjna praca na lekcji!!!!!

                           Bardzo proszę wszystkich uczniów o uzupełnienie  prac domowych od początku roku szkolnego. W przyszłym tygodniu będę zbierać podręczniki. Proszę również o nauczenie się dni tygodnia i miesięcy tych uczniów, którzy byli nieobecni podczas kartkówki oraz tych, którzy nie otrzymali wpisu oceny do zeszytu. Można odpowiadać na przerwach lub po lekcjach.

                           Geografia

                           Temat: Podział administracyjny Polski (s. 8-13 w podręczniku)

                           Praca domowa:

                           1. Dokończ tabelkę ze strony  10-11 w podręczniku.
                           2. Zapamiętaj liczbę województw w Polsce oraz liczbę stanów w USA.
                           3. Dla chętnych: ćwiczenie 1 ze str. 13 w podręczniku.

                            Język polski

                            Temat: Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy. (s. 74-76 w podręczniku)

                            Praca domowa:

                            1. Powtórz zasady pisowni "nie"z różnymi częściami mowy (notatka w zeszycie) i przygotuj się do Dyktanda.

                            Miłego tygodnia! 

                            25 września 2021

                            Brawo dla Łukasza  za wykonanie zakładki do książki.

                            Bardzo proszę o przyniesienie dla siostry Claudii $20 za książki do religii. 

                            Geografia

                            Temat: Polska w Unii Europejskiej. (s. 6 w podręczniku)

                            Praca domowa:

                            1. Wysłuchaj nagrania  "Ody do Radości"i uzupełnij luki w ćwiczeniu wklejonym do zeszytu.
                            2. Zapisz w zeszycie pięć elementów polskiej tożsamości narodowej, np. polskie stroje ludowe.

                             Język polski

                             Temat: Z książką przez wieki. (s. 194-199 w podręczniku)

                             Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków (s. 153-156 w podręczniku)

                             Praca domowa:

                             1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 4 s. 196, 5 oraz 6 s. 197, 4 oraz 6 s. 156.
                             2. Pod tematem lekcji w zeszycie napisz 7-10 zdań na temat Twojej ulubionej książki.
                             3. Dla chętnych na dodatkową ocenę: wykonaj ćwiczenia ze s. 198 i 199 w podręczniku.

                             Miłego tygodnia! 

                             18 września 2021

                             Brawo dla Artura, Dominika, Kuby F., Blanki za aktywność na dzisiejszych lekcjach. 

                             Bardzo proszę wszystkich uczniów o przynoszenie zeszytów oraz przyborów szkolnych!

                             Geografia

                             Temat: Położenie Polski w Europie. (s.4-5 oraz 7 w podręczniku)

                             Praca domowa:

                             1. Naucz się informacji z dzisiejszej lekcji na podstawie materiałów wklejonych do zeszytu (kierunki geograficzne, sąsiedzi Polski). Zwróć uwagę na:
                             • pisownię wielką i małą literą
                             • pisownię wyrazów: wschód (bo wschodni), zachód (bo zachodni),
                             • gramatykę (jaka? - wschodnia, jaki? - wschodni, jakie? - wschodnie)
                             • zapis "na wschodzie", ale "w centrum"

                             Język polski

                             Temat: Przepis na dobry dziennik. (s.27-32)

                             Praca domowa:

                             1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 9 s.126, 5 s.31, 6 s. 30.
                             2. Naucz się dni tygodnia i nazw miesięcy (za tydzień będzie kartkówka).
                             3. Przeczytaj tekst Anny Witowskiej "Z książką przez wieki" (podręcznik s. 194-195)
                             4. Dla chętnych na 6: wykonaj zakładkę do książki na kartkach, które zostały dzisiaj rozdane. 

                             Dobrego tygodnia! Do zobaczenia w sobotę!

                             11 września 2021

                             Witam Was serdecznie w klasie VII! Bardzo nam wszystkim brakowało dzisiaj w klasie Daniela,  Adasia        i Kuby.  Nie możemy się już doczekać, żeby Was zobaczyć w przyszłą sobotę.

                             Brawo dla Artura za przyniesienie zdjęć z wakacji!!! 🙂

                             Język polski

                             Temat: Wspomnienia z wakacji.

                             Praca domowa:

                             1. Pamiętaj o przyniesieniu na następną lekcję książek i zeszytów do języka polskiego i geografii, jak również przyborów szkolnych: ołówka, długopisu, gumki, temperówki, kleju w sztyfcie, kolorowych kredek.

                             Dobrego tygodnia! Do zobaczenia w sobotę!
                             KONTAKT

                             3640 W. Wolfram St.
                             Chicago, IL 60618

                             SPRAWDŹ DOJAZD

                             ZADZWOŃ

                             Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym, pod numerem telefonu 773 342 3636


                             ZADZWOŃ TERAZ