AKTUALNOŚCI DLA KLASY 6NASZE MOTTO: ,,Ucz się polskiego u Wyszyńskiego'' jest ciągle żywe wśród nowych pokoleń polskich dzieci.

Sobota 3/6/2021

Kochani uczniowie! Razem z siostrą Kingą dziękujemy Wam za wspólną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej. Brawo dla Artura, Kuby F., Dominika, Roberta i Mateusza za piękne czytanie  w kościele!!!

Język polski:

Temat: Mały Książę poznaje Ziemię.

Praca domowa:

 1. Naucz się czytać wyznaczonego na lekcji fragmentu tekstu.
 2. Przygotuj się do dyktanda: "Oto mój sekret. Jedynie sercem można wszystko jasno poznać. To co najważniejsze skrywa się przed wzrokiem" ("Mały Książę", s. 62)
 3. Czy zgadzasz się z Małym Księciem, że "to co najważniejsze skrywa się przed wzrokiem"? Uzasadnij swoją wypowiedź w 5-10 zdaniach.

Historia:

Temat: Sarmatyzm. Kultura baroku w Polsce. 

Praca domowa: (na 3/20)

 1. Przeczytaj "Przewyższyć króla"w podręczniku (s. 53-54) i wyjaśnij w zeszycie pojęcie barok.
 2. Wpisz 5 cech współczesnego Polaka w tabelce wklejonej na lekcji do zeszytu.
 3. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 59 oraz 8 ze strony 61 w podręczniku.
 4. Dla chętnych: ćwiczenie 6 i 7 ze stron 60-61.

Materiały dla uczniów nieobecnych: Sarmatyzm, Strój sarmacki

Sobota 2/27/2021

Geografia:

Temat: Krajobraz nadmorski i krajobraz pojezierza.

Praca domowa (na 3/13):

 1.  Przygotuj się do krótkiej kartkówki (uzupełnianie róży kierunków).
 2. Wykonaj ćwiczenia: 1 oraz 2 ze strony 53, a także 1 (tabelka) i 2 ze strony 56.

Język polski:

Temat: Wędrówka Małego Księcia po planetach. 

GRAMATYKA: liczebniki główne

Praca domowa:

 1. Dokończ ćwiczenie 3 ze strony 186 oraz wykonaj ćwiczenie 4 z tej samej strony w podręczniku.
 2. Przeczytaj wyznaczony na lekcji fragment "Małego Księcia" i naucz się go opowiadać.
 3. Powtórz zasady pisowni Ż (strona 67 i 69 w podręczniku).

Sobota 2/20/2021

Historia:

Gratulacje dla Łukasza i Artura za wygraną w kahoot! Nagroda: zwolnienie z quizu za 2 tygodnie.

Temat: Jan III Sobieski.

Praca domowa (na 3/6):

 1. Przygotuj się do quizu: Historia_Quiz3
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 70.
 3. Przeczytaj "Na służbie u króla i u magnata" (strona 54 w podręczniku).

Język polski:

Temat: Wędrówka Małego Księcia po planetach.

Praca domowa:

 1. Popraw dyktando: napisz zdania z błędnymi wyrazami lub przepisz całe zdania, jeśli masz je wynotowane na kartce.
 2. Wykonaj ćwiczenia ze strony 70 w podręczniku.
 3. Przeczytaj rozdział XII "Małego Księcia" i uzupełnij informacje o kolejnej planecie na kartce otrzymanej na lekcji (tak jak robiliśmy to na lekcji).
 4. Napisz 5-10 zdań na temat: Gdybym był/była królem/królową...

Sobota 2/13/2021

Geografia:

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy dzisiaj prezentowali swoje projekty o miastach. Bardzo proszę pozostałych uczniów o wykonania zadania na 2/27.

Temat: Wędrujemy po polskich miastach. 

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia na kartkach ksero, które zostały rozdane na lekcji.

Język polski:

Temat: Rozmawiamy o Róży.

ORTOGRAFIA: pisownia wyrazów z "ż"

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 2 str.67, 3 i 4 str.68 oraz 5 str. 69.
 2. Naucz się czytać wyznaczonego na lekcji fragmentu "Małego Księcia"
 3. Napisz od 5 do 10 zdań na temat: Jakie cechy charakteru powinien mieć prawdziwy przyjaciel?

Sobota 2/6/2021

Historia:

Temat: Michał Korybut Wiśniowiecki.

Praca domowa: (na 2/20)

 1. Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 72 w podręczniku.
 2. Przeczytaj informacje z ramki na stronie 62 w podręczniku i zapamiętaj kim był Stanisław Koniecpolski.
 3. Przygotuj się do powtórzenia o Janie Kazimierzu i Michale Korybucie Wiśniowieckim (notatki w zeszycie i prace domowe z tych lekcji). Będzie KAHOOT!

Język polski:

Temat: Oto ja: Mały Książę.

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do dyktanda: trzy pierwsze zdania rozdziału piątego "Małego Księcia"
 2. Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z RZ, które poznaliśmy w poprzednim semestrze (podręcznik lub kartka w segregatorze).  Następnie przeczytaj rozdział VII "Małego Księcia" i wypisz z niego 5 wyrazów z RZ razem z wyjaśnieniem zasady pisowni RZ w tych wyrazach. (np. krzak - rz po spółgłosce k, wierzyć - rz wymienia się na r/wierzyć-wiara).

Przypominam o projektach na geografię za tydzień!!!

Sobota 1/30/2021

Geografia:

Temat: Krajobrazy polskich miast i wsi. 

Praca domowa: (na 2/13)

 1. Co to są Dożynki i Noc Swiętojańska? Wyszukaj informacji w internecie i napisz krótką notatkę w zeszycie.
 2. Przejrzyj tabelkę z lekcji, tak aby znać znaczenie wszystkich wyrazów związanych z miastem i  wsią.
 3. Wykonaj plakat na temat wylosowanego w klasie miasta. Na plakacie muszą być zawarte następujące informacje: herb miasta (opis), położenie (kraina geograficzna, rzeka wklejony lub narysowany fragment mapy), liczba mieszkańców, krótka historia/legenda, zabytki/ciekawe miejsca do zobaczenia.MIASTA

Język polski:

Temat: Zaczynamy naszą podróż z Małym Księciem.

Gramatyka: przysłówek

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie 2 a,b,c ze strony 120 w podręczniku.
 2. Wpisz do słowniczka w segregatorze: melancholia, palik, zaintrygować.
 3. Przeczytaj rozdział trzeci "Małego Księcia" i naucz się go opowiadać.
 4.  Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu z "Małego Księcia"

Przypominam o quizie z historii za tydzień!!!

Sobota 1/23/2021

Język polski:

Temat: Stanisław Lem: wizjoner i twórca neologizmów.

Praca domowa:

 1. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa: wizjoner i neologizm.
 2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika ze strony 135.
 3. Napisz 5-10 zdań na jeden z wybranych tematów: Ja za 20 lat! lub Ziemia za 2000 lat! Pamiętaj o użyciu czasu przyszłego.
 4. Przeczytaj pierwszy rozdział "Małego Księcia" Naucz się go ładnie opowiadać. Zaznacz w tekście te fragmenty, które charakteryzują dorosłych. (kopie tekstu były rozdawane w klasie).Proszę nieobecnych uczniów o znalezienie tekstu w Internecie.
 5. Przypomnij sobie, na jakie pytania odpowiadają rzeczownik, czasownik i przymiotnik.

Historia:

Temat: Jan Kazimierz.

Gratulacje dla Daniela, Kuby F, Mateusza i Łukasza za wygraną w kahoot. Nagroda: zwolnienie z quizu za 2 tygodnie!

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do quizu ZYGMUNT III WAZA_Quiz
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 47 oraz 7 i 8 ze strony 50 w podręczniku.
 3. Dla chętnych na 6: Obejrzyj z rodzicami film pt. "Potop" (proszę rodziców o email potwierdzający). Termin do trzynastego lutego.

Materiały z lekcji dla nieobecnych: Historia_Jan_Kazimierz

Przypominam o powtórzeniu z geografii za tydzień!

Sobota 1/16/2021

Geografia:

Temat: Krajobrazy i krainy geograficzne Polski. 

Praca domowa:

 1. Dokończ ćwiczenie 2 ze strony 31 w podręczniku.
 2. Powtórz informacje na podstawie notatek w zeszycie (róża kierunków, mapa hipsometryczna, krajobraz naturalny i przekstałcony).

Materiały z lekcji dla nieobecnych: GeografiaKrajobraz

Język polski:

Temat: O przyjacielu Automateusza. (pytania i odpowiedzi z lekcji w segregatorze)

GRAMATYKA: czas przyszły czasownika

Praca domowa:

 1. Pomyśl o robocie, który mógłby zostać wynaleziony w przyszłości. Następnie wykonaj prototyp takiego robota dowolną techniką (możesz użyć kredki, plastelinę, klocki lego, pudełka, itd.) Przynieś wykonany robot na następną lekcję.
 2.  Wykonaj ćwiczenia 6,7, 9 ze strony 134-135 w podręczniku.

Przypominam o powtórzeniu z historii za tydzień!!!

Sobota 1/9/2021

Język polski:

Temat: Język żyrafy i język szakala. (ćwiczenia ze s.141-143 w podręczniku)

Praca domowa:

 1. Obejrzyj przedstawienie teatralne, o którym będziemy rozmawiać na następnej lekcji. Zacznij oglądać od 6 minuty oraz 30 sekundy nagrania. Przyjaciel Automateusza

Historia:

Temat: Zygmunt III Waza.

Praca domowa:

 1. Naucz się wiadomości o Zygmuncie III Wazie na podstawie notatki z lekcji, ćw. 5 ze str. 60 w podręczniku oraz dzisiejszej pracy domowej. Na następnej lekcji będziemy mieli powtórzenie.
 2. Przeczytaj fragment o Janie Zamoyskim w podręczniku (s.40) i napisz w zeszycie, dlaczego Jan Zamoyski nazywany był "prawdziwym królem Rzeczypospolitej"
 3. Pospaceruj po Zamku Królewskim. Znajdź kolumnę Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. Warszawa
 4. Dla chętnych na dodatkową ocenę: Pokoloruj obrazek husarza, który otrzymałeś/aś na lekcji.

Materiały dla nieobecnych: Husarz,ZygmuntIIIWaza

Sobota 12/19/2020

Kochani Uczniowie! Dziękuję Wam za wspólne pisanie kartek świątecznych dla weteranów oraz za mile spędzony czas podczas spotkania wigilijnego. Do zobaczenia w Nowym 2021 roku!

Geografia:

Temat: Mapa hipsometryczna. 

Język polski:

Temat: Przygotowujemy się do Swiąt. 

Praca domowa:

 1. Napisz  5-10 zdań o tym, jak spędziłeś/spędziłaś Swięta Bożego Narodzenia.

Sobota 12/12/2020

Język polski:

Temat: Gdybym był/ była  Grinchem...

Gramatyka: tryb warunkowy czasownika (ćwiczenia ze s. 148-150)

Praca domowa:

 1. Napisz od 5 do 10 zdań na jeden z poniższych tematów:  a) Gdybym urodził/urodziła się w innym kraju... b) Gdybym był/była supermenem/supermenką...

Historia:

Temat: Stefan Batory.

Praca domowa:

 1. Napisz w zeszycie w formie zdań, kim był Stefan Batory (na podstawie informacji, które zapisywaliśmy na lekcji).

Sobota 12/5/2020

Język polski:

Temat: Elfy, dinozaury i inne stwory. (ćwiczenia o elfach w segregatorze, ćw. 3 s.25 oraz ramka ze s. 126)

Gramatyka: czasownik ( bezokolicznik, czas teraźniejszy i czas przeszły)

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia: 4 oraz 5 a,b,c ze str. 127-128.
 2. Wyszukaj informacji o wybranym przez siebie dinozaurze. Naucz się o nim opowiadać. Pamiętaj o użyciu czasu przeszłego czasownika. Nagraj swoją wypowiedź i prześlij na mój adres: katarzyna.filipczakk@gmail.com. W tytule wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę dinozaura. 

Geografia:

Temat: Określamy współrzędne geograficzne. 

Praca domowa:

 1. Określ współrzędne geograficzne 3 wybranych miast Polski (zapisz je w zeszycie wraz z nazwami miast).

Sobota 11/21/2020

Kochani Uczniowie! Bardzo dziękuję za Waszą aktywność na dzisiejszych lekcjach oraz za pomoc w ubraniu choinki! 

Historia

Temat: Pierwsza wolna elekcja. (s. 33-35)

Praca domowa:

 1. Naucz się wiadomości o pierwszej wolnej elekcji na podstawie notatki w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s.37 oraz 5i 6 s. 38.
 3. Wykonaj ćwiczenie: Pacta_Conventa

Język polski:

Temat: I ty możesz zostać dziennikarzem. (s.71-72)

Forma wypowiedzi: wywiad

Ortografia: pisownia RZ po spółgłoskach

Praca domowa:

 1. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa: sporty ekstremalne, ksywka.
 2. Dokończ ćwiczenie 5 s.62 w podręczniku oraz wykonaj ćwiczenia 7 i 8 ze s. 63. (Uwaga! Wyraz szósty w krzyżówce to "brzoza" )
 3. Jesteś dziennikarzem i masz za zadanie przeprowadzić wywiad z mieszkańcem innej planety niż Ziemia. Przygotuj 10 pytań, które zadasz podczas wywiadu. (na osobnej kartce)
 4. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu o dinozaurach dinozaury. (akapit 1: Antoś i Jakub G., akapit 2: Dominik, akapit 3: Jakub S. i Jakub F., akapit 4: Robert, akapit 5: Adam, Mateusz, akapit 6: Artur, akapit 7: Daniel i Blandyna, akapit 8: Łukasz)
UWAGA! KONKURSY Z NAGRODAMI

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  związanym z  setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

II grupa - uczniowie klas VI i VII

Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski : mapa wybranej pielgrzymki

*technika: rysowanie, malowanie, kolaż

* format - poster board 14 na 18 inch

*termin oddania prac - 5 grudzień 2020 rok

Sobota 11/14/2020

Język polski:

Temat: Taki właśnie jest mój liść!

Forma wypowiedzi: opis przedmiotu

Gramatyka: przymiotnik i jego stopniowanie.

Srodki stylistyczne: porównanie

Praca domowa:

 1. Opisz dowolny przedmiot, który znajduje się w Twoim pokoju/domu (5-10 zdań). Uwzględnij jego rozmiar, kształt, kolor oraz wrażenia, jakie wywołuje. W opisie umieść jedno zdanie z przymiotnikiem w stopniu wyższym lub najwyższym, a także jedno porównanie (na osobnej kartce).
 2. Do każdej litery swojego imienia dopisz przymiotnik, który Cię charakteryzuje. Następnie do każdego z przymiotników dopisz porównania (na osobnej kartce).
 3. Naucz się czytać wywiadu z Robertem Lewandowskim (strona 71-72 w podręczniku).
 4. Przypomnij sobie, co to jest talent i co należy robić, aby odnieść sukces ("podręcznik, s.18).

Geografia:

 1. Obejrzyj film współrzędne geograficzne 
 2. Przeczytaj informacje o współrzędnych geograficznych z podręcznika. Zastanów się, w jaki sposób wyjaśnisz komuś, co to są współrzędne geograficzne.

Pamiętaj o wykonaniu notatki z zagadnień na quiz z historii!

Sobota 11/7/2020

Język polski

Temat: Wiwat Polska Niepodległa!

Praca domowa:

 1. Zapamiętaj datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 listopada 1918 roku).
 2. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowo "konspiracja"
 3. Ułóż krzyżówkę z hasłem PATRIOTA na podstawie informacji zawartych w omawianej animacji oraz w komiksie o Piłsudskim, który znajduje się w segregatorze. (krzyżówka na osobnej kartce)
 4. Przeczytaj lub poproś dorosłego o przeczytanie tekstu "Wóz Drzymały" (strona 144-145 w podręczniku). Naucz się opowiadać historii Michała Drzymały.
 5. Przynieś na następną lekcję kolorowy liść (będziemy go opisywać).

Historia:

Temat: Demokracja szlachecka. (s. 30-32)

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do quizu (podręcznik s. 8-30). Wykonaj notatkę z podanych zagadnień,
  z której będzie można skorzystać  w dniu quizu (11/21). Historia_Quiz_1

Materiały do pobrania dla nieobecnych uczniów: HistoriaDruk, Pilsudskikomiks

Sobota 10/31/20

Język polski

Temat: Co robimy pierwszego listopada? (podręcznik s. 49-52)

Ortografia: Pisownia wyrazów z RZ (podręcznik s. 53-56).

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do dyktanda na podstawie ćwiczenia 2 ze strony 51.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 5 s. 53, 13 s. 56.
 3. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa "chryzantema"oraz "epitafium" wraz z ich opisem (przykładowe zdanie, rysunek, skojarzenie).
 4. Obejrzyj animację: Niepodległość

Geografia

Temat: Kierunki na mapie. 

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 5 s. 22 oraz 1 s. 23.
 2. Zapamiętaj kierunki świata i ich skróty w języku polskim oraz angielskim.
 3. Wklej różę kierunków do zeszytu, jeśli nie zrobiłeś tego na lekcji.

Sobota 10/24/20

Język polski

Temat: Komputer - przyjaciel czy wróg? (Tekst "Klocki" w segregatorze)

Praca domowa:

 1. Zaplanuj uzależnionej od komputera osobie tzw. tydzień bez komputera (w formie punktów lub gazetki ściennej).
 2. Ułóż zdania z wyrazami: komputer, uzależnienie, psycholog.
 3. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu z podręcznika ze strony 49-50 (akapit 1: Jakub F. i Dominik, akapit 2: Jakub S. i Artur, akapit 3: Lukasz i Blandyna, akapit 4: Antoś
  i Adaś, akapit 5: Mateusz i Jakub G., akapit 6: Robert i Daniel).

Historia

Temat: Unia lubelska.

Praca domowa:

 1. Wklej do zeszytu oś czasu, mapkę  oraz tekst źródłowy z lekcji.
 2. Podaj w zeszycie jeden przykład nietolerancyjnego zachowania. Pomyśl i napisz, jakie uczucia towarzyszą osobie, która jest nietolerowana przez innych.
 3. Na podstawie notatki z lekcji oraz tekstu w podręczniku wykonaj ćw. 1 oraz 2 strona 26 oraz 4 strona 28
 4. Dla chętnych: ćw. 6 strona 29

Sobota 10/17/20

Język polski

Temat: Za co kocham Polskę? Obchodzimy Dzień Dwujęzyczności. 

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do krótkiej wypowiedzi ustnej na temat: "Za co kocham Polskę?"
 2. Napisz zdania z poznanymi słowami: przemówienie, głos, logopeda, oddech. (na osobnej kartce)
 3. Przygotuj się do quizu na temat rzeczownika i Janka Muzykanta.Zagadnienia do Quizu 1

Geografia

Temat: Mapa i jej elementy.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie SkalaMapyPracaDomowa
 2. Przygotuj się do quizu (10/31) GeografiaQuiz1

  Historia

  Temat: "Złoty wiek" w Polsce. Renesans.

  1. ćwiczenia z podręcznika: 2, 3, 5, 7 str. 16-19.

  Sobota 10/10/20

  Język polski

  Temat: Proszę wstać! Sąd idzie! Bronimy Janka Muzykanta.

  GRAMATYKA: Rzeczownik i jego odmiana.

  Praca domowa:

  1. Wykonaj ćwiczenie odmiana rzeczownika.
  2. Wykonaj ćwiczenie rodzaj_rzeczownika.
  3. Napisz alternatywną historię życia dla Janka Muzykanta Janko_Muzykant.
  4. Wykonaj ćwiczenia z geografii i historii zadane tydzień temu.

  Sobota 10/3/20

  Język polski

  Temat: Kim był Janko Muzykant?

  Praca domowa:

  1. ćwiczenie 1 strona 38 z podręcznika.
  2. Uczniowie, którzy nie wykonali pracy domowej na tą sobotę, proszę o wykonanie zadania na 10/10.

  Geografia

  Temat: Pan Kleks i wstęp do geografii Polski.

  Praca domowa (na 10/17):

  1. Wykonaj mapę skojarzeniową o sąsiadach Polski: znajdz 2 lub więcej faktów o każdym państwie (miejsce, marka samochodu, postać, słowo, itd.), a następnie narysuj lub wklej znalezione informacje wokół danego państwa. Nie zmieniaj kolejności państw, aby  zgadzała się ona z ich położeniem na mapie.

  Historia

  Temat: Ostatni Jagiellonowie.

  Praca domowa (na 10/17):

  1. Wykonaj ćwiczenia Jagiellonowie2 oraz Historia_Praca_Domowa

  Zadanie domowe z 26 września 2020

  Język polski

  1. Podaj przykład człowieka utalentowanego. Napisz w 10 zdaniach kto to jest, jaki ma talent, jakie cechy charakteru posiada, w jaki sposób pielęgnuje swój talent?
  2. Uzupełnij poniższe ćwiczenia:PracaDomowa Polski oraz Narodowosci 

  Proszę o przynoszenie wszystkich prac domowych w tym roku szkolnym na  kartkach A4 (nie w zeszycie).

  1. Obejrzyj fragment filmu "Akademia Pana Kleksa" o nauce geografii (od 38 do 40 minuty filmu). 

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq1bvWx4fsAhWHQs0KHfwQAv4QtwIwAXoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jkAB5q3pt4&usg=AOvVaw0Mxl5hl3kk6f_lx9M9v_TW


  KONTAKT

  3640 W. Wolfram St.
  Chicago, IL 60618

  SPRAWDŹ DOJAZD

  ZADZWOŃ

  Aktualności dla klasy "6" udostępnimy wkrótce.

  Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym, pod numerem telefonu 773 342 3636


  ZADZWOŃ TERAZ