AKTUALNOŚCI DLA KLASY 6NASZE MOTTO: ,,Ucz się polskiego u Wyszyńskiego'' jest ciągle żywe wśród nowych pokoleń polskich dzieci.

Sobota 5/1/2021

Historia:

Temat: II i III rozbiór Polski.

Praca domowa:

 1. Dokończ kartki ksero rozdane na lekcji.

Język polski:

Temat: Tadeusz Kościuszko - historyczny bohater.

Praca domowa:

 1. Opisz w 5-10 zdaniach piknik szkolny z 1 maja lub paradę z okazji Konstytucji 3 Maja z poprzednich lat. Użyj jak najwięcej szczegółów. Zaznacz w swoim opisie kolorem czerwonym czasowniki, kolorem zielonym rzeczowniki, kolorem niebieskim przymiotniki, kolorem żółtym przysłówki oraz kolorem brązowym przyimki.

Sobota 4/24/2021

Historia:

Temat: Konstytucja 3 Maja.

Język polski:

Temat: Zabawa ze słoniem.

Ważne!!!

1. W przyszłym tygodniu proszę o przyniesienie zeszytów i książek do historii. Pani Lucyna będzie rozmawiała z Wami o II i III rozbiorze Polski. Życzę Wam również udanej zabawy podczas pikniku. 

2. Nie zadaję tym razem żadnych prac domowych. Proszę uczniów, którzy otrzymali ode mnie listę z zaległościami o wykorzystanie tego czasu na wykonanie zadań i przyniesienie ich w przyszłym tygodniu do szkoły lub przesłanie mi ich e-mailowo. 

Sobota 4/17/2021

Geografia:

Temat: Krajobraz nizin, wyżyn i gór.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia na rozdanych na lekcji kartek ksero.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: stare wydanie podręcznika ćwiczenia 5 s. 60, 2 s. 69, 2 s. 65. nowe wydanie podręcznika ćwiczenia 4 s.60, 2 s. 69, 1 s. 65.
 3. Przełożyliśmy quiz z geografii na 4/24. Bardzo proszę, aby tym razem wszyscy się przygotowali. 

Język polski:

Temat: Zaimki i ich pracowitość.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 6 oraz 7 ze strony 76, a także całą stronę 82 i 83.
 2. Przypomnij sobie znaczenie słowa SOLIDARNOŚĆ (s.80-81 w podręczniku). Napisz od 5 do 10 zdań na temat zdarzenia, w którym wykazałeś się solidarnością z potrzebującymi pomocy rówieśnikami.
 3. Przeczytaj czytankę "Zabawa ze słoniem" w podręczniku (strona 158-159) i naucz się jej opowiadać.

Sobota 4/11/2021

Przypominam, że w przyszłym tygodniu będziemy pisać zaległy quiz z geografii ! Geografia_Quiz

Historia:

Temat: I rozbiór Polski.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie 3 oraz kartkę ksero zatytułowaną "Sejm Wielki" z karty pracy otrzymanej na lekcji.
 2. Naucz się następujących informacji: data rozbioru Polski, państwa uczestniczące w I rozbiorze, znaczenie Sejmu Wielkiego (zniesienie liberum veto na rzecz głosowania większością głosów, uchwalenie Konstytucji 3 Maja).

Materiały dla uczniów nieobecnych: I Rozbior , Sejm_Wielki.

Język polski: 

Temat: Redagujemy charakterystykę postaci.

Praca domowa:

 1. Na lekcji zakończyliśmy czytanie "Małego Księcia" Napisz jedną rzecz, jaką na pewno zapamiętasz z tej lektury. Uzasadnij swój wybór.
 2. Napisz charakterystykę wybranej przez siebie postaci. Zawrzyj wszystkie elementy, które omawialiśmy na lekcji. Postaraj się, aby w każdym akapicie napisać 3 zdania.

Materiały dla uczniów nieobecnych: opis postaci

Sobota 3/28/202

Zdrowych, radosnych i spokojnych Swiąt Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa!!!

Język polski:

Temat: Wielkanocny chleb i chrzan. (str. 168-173 w podręczniku)

ORTOGRAFIA: pisownia wyrazów z "ch"

Praca domowa:

1. Wykonaj 4 wybrane ćwiczenia ze stron 104-106 w podręczniku.

2. Przeczytaj fragment "Małego Księcia" (strony 72 i 73) oraz wypisz z niego po 3 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz przysłówki. Następnie napisz krótką historię z użyciem jak największej liczby wyrazów, które zostały przez Ciebie zapisane.

W sobotę po przerwie będziemy mieć historię. Proszę o wykonanie wszystkich zaległych prac domowych oraz o przygotowanie się do opowiadania na temat wybranego króla elekcyjnego. 

Sobota 3/20/2021

Historia:

Temat: O reformę państwa.

Praca domowa (na 4/10):

 1. Przeczytaj w podręczniku "Jak naprawić Rzeczpospolitą" (strona 78) oraz "Na obiadach czwartkowych" (strona 78) i wykonaj ćwiczenia 2 oraz 3 ze strony 81.
 2. Wybierz jednego z poznanych królów elekcyjnych i na podstawie informacji z lekcji, podręcznika oraz dodatkowych zródeł naucz się o nim opowiadać na następną lekcję. Możesz również nagrać swoją wypowiedź i przesłać mi ją emailem (katarzyna.filipczakk@gmail.com) 

Język polski:

Temat: "Pudełko zwane wyobraźnią" Trochę o Swiatowym Dniu Poezji.

Praca domowa:

 1. Popraw dyktando: napisz zdania z niepoprawnie napisanymi wyrazami.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 2, 3 ze strony 104 oraz 5 ze strony 105.
 3. Przeczytaj rozdział XXVI "Małego Księcia" (tylko strona 69 i 70) i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania: a) W jaki sposób Mały Książę poznał żmiję? b)Jakie uczucia towarzyszyły Małemu Księciu, kiedy poznał żmiję?
 4. Napisz 5-10 zdań na temat tego, w jaki sposób wyobraźnia pomaga Ci w życiu? lub napisz krótki wiersz na temat naszej klasy.                  Ważne: Quiz z geografii odbędzie się dopiero po Swiętach!!!

Sobota 3/13/2021

Geografia:

Temat: Rzeki Polski.

Praca domowa: (na3/27)

 1. Przygotuj się do krótkiej kartkówki. Zagadnienia
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 2 str.35,  3 str. 39, 3 str. 41 (nowe wydanie książki 2/41) .
 3. Dla chętnych: ćwiczenie 1 oraz 2 ze strony 37.

Materiały dla uczniów nieobecnych: bieg rzeki.

Język polski:

Temat: Dalsze losy Małego Księcia.

Gramatyka: przyimek

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 7 i 8 ze strony 98 oraz 2 ze strony 99.
 2. Napisz 10 zdań na temat: "Jak wygląda mój pokój?" Użyj jak najwięcej przyimków.
 3. Dokończ czytanie rozdziału XXV "Małego Księcia" (strona 69). Co oznacza cytat "Kiedy pozwalasz się oswoić, musisz liczyć się ze łzami "? (wyjaśnij w pięciu zdaniach)

Sobota 3/6/2021

Kochani uczniowie! Razem z siostrą Kingą dziękujemy Wam za wspólną modlitwę podczas Drogi Krzyżowej. Brawo dla Artura, Kuby F., Dominika, Roberta i Mateusza za piękne czytanie  w kościele!!!

Język polski:

Temat: Mały Książę poznaje Ziemię.

Praca domowa:

 1. Naucz się czytać wyznaczonego na lekcji fragmentu tekstu.
 2. Przygotuj się do dyktanda: "Oto mój sekret. Jedynie sercem można wszystko jasno poznać. To co najważniejsze skrywa się przed wzrokiem" ("Mały Książę", s. 62)
 3. Czy zgadzasz się z Małym Księciem, że "to co najważniejsze skrywa się przed wzrokiem"? Uzasadnij swoją wypowiedź w 5-10 zdaniach.

Historia:

Temat: Sarmatyzm. Kultura baroku w Polsce. 

Praca domowa: (na 3/20)

 1. Przeczytaj "Przewyższyć króla"w podręczniku (s. 53-54) i wyjaśnij w zeszycie pojęcie barok.
 2. Wpisz 5 cech współczesnego Polaka w tabelce wklejonej na lekcji do zeszytu.
 3. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 59 oraz 8 ze strony 61 w podręczniku.
 4. Dla chętnych: ćwiczenie 6 i 7 ze stron 60-61.

Materiały dla uczniów nieobecnych: Sarmatyzm, Strój sarmacki

Sobota 2/27/2021

Geografia:

Temat: Krajobraz nadmorski i krajobraz pojezierza.

Praca domowa (na 3/13):

 1.  Przygotuj się do krótkiej kartkówki (uzupełnianie róży kierunków).
 2. Wykonaj ćwiczenia: 1 oraz 2 ze strony 53, a także 1 (tabelka) i 2 ze strony 56.

Język polski:

Temat: Wędrówka Małego Księcia po planetach. 

GRAMATYKA: liczebniki główne

Praca domowa:

 1. Dokończ ćwiczenie 3 ze strony 186 oraz wykonaj ćwiczenie 4 z tej samej strony w podręczniku.
 2. Przeczytaj wyznaczony na lekcji fragment "Małego Księcia" i naucz się go opowiadać.
 3. Powtórz zasady pisowni Ż (strona 67 i 69 w podręczniku).

Sobota 2/20/2021

Historia:

Gratulacje dla Łukasza i Artura za wygraną w kahoot! Nagroda: zwolnienie z quizu za 2 tygodnie.

Temat: Jan III Sobieski.

Praca domowa (na 3/6):

 1. Przygotuj się do quizu: Historia_Quiz3
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 70.
 3. Przeczytaj "Na służbie u króla i u magnata" (strona 54 w podręczniku).

Język polski:

Temat: Wędrówka Małego Księcia po planetach.

Praca domowa:

 1. Popraw dyktando: napisz zdania z błędnymi wyrazami lub przepisz całe zdania, jeśli masz je wynotowane na kartce.
 2. Wykonaj ćwiczenia ze strony 70 w podręczniku.
 3. Przeczytaj rozdział XII "Małego Księcia" i uzupełnij informacje o kolejnej planecie na kartce otrzymanej na lekcji (tak jak robiliśmy to na lekcji).
 4. Napisz 5-10 zdań na temat: Gdybym był/była królem/królową...

Sobota 2/13/2021

Geografia:

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy dzisiaj prezentowali swoje projekty o miastach. Bardzo proszę pozostałych uczniów o wykonania zadania na 2/27.

Temat: Wędrujemy po polskich miastach. 

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia na kartkach ksero, które zostały rozdane na lekcji.

Język polski:

Temat: Rozmawiamy o Róży.

ORTOGRAFIA: pisownia wyrazów z "ż"

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: 2 str.67, 3 i 4 str.68 oraz 5 str. 69.
 2. Naucz się czytać wyznaczonego na lekcji fragmentu "Małego Księcia"
 3. Napisz od 5 do 10 zdań na temat: Jakie cechy charakteru powinien mieć prawdziwy przyjaciel?

Sobota 2/6/2021

Historia:

Temat: Michał Korybut Wiśniowiecki.

Praca domowa: (na 2/20)

 1. Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 72 w podręczniku.
 2. Przeczytaj informacje z ramki na stronie 62 w podręczniku i zapamiętaj kim był Stanisław Koniecpolski.
 3. Przygotuj się do powtórzenia o Janie Kazimierzu i Michale Korybucie Wiśniowieckim (notatki w zeszycie i prace domowe z tych lekcji). Będzie KAHOOT!

Język polski:

Temat: Oto ja: Mały Książę.

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do dyktanda: trzy pierwsze zdania rozdziału piątego "Małego Księcia"
 2. Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z RZ, które poznaliśmy w poprzednim semestrze (podręcznik lub kartka w segregatorze).  Następnie przeczytaj rozdział VII "Małego Księcia" i wypisz z niego 5 wyrazów z RZ razem z wyjaśnieniem zasady pisowni RZ w tych wyrazach. (np. krzak - rz po spółgłosce k, wierzyć - rz wymienia się na r/wierzyć-wiara).

Przypominam o projektach na geografię za tydzień!!!

Sobota 1/30/2021

Geografia:

Temat: Krajobrazy polskich miast i wsi. 

Praca domowa: (na 2/13)

 1. Co to są Dożynki i Noc Swiętojańska? Wyszukaj informacji w internecie i napisz krótką notatkę w zeszycie.
 2. Przejrzyj tabelkę z lekcji, tak aby znać znaczenie wszystkich wyrazów związanych z miastem i  wsią.
 3. Wykonaj plakat na temat wylosowanego w klasie miasta. Na plakacie muszą być zawarte następujące informacje: herb miasta (opis), położenie (kraina geograficzna, rzeka wklejony lub narysowany fragment mapy), liczba mieszkańców, krótka historia/legenda, zabytki/ciekawe miejsca do zobaczenia.MIASTA

Język polski:

Temat: Zaczynamy naszą podróż z Małym Księciem.

Gramatyka: przysłówek

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie 2 a,b,c ze strony 120 w podręczniku.
 2. Wpisz do słowniczka w segregatorze: melancholia, palik, zaintrygować.
 3. Przeczytaj rozdział trzeci "Małego Księcia" i naucz się go opowiadać.
 4.  Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu z "Małego Księcia"

Przypominam o quizie z historii za tydzień!!!

Sobota 1/23/2021

Język polski:

Temat: Stanisław Lem: wizjoner i twórca neologizmów.

Praca domowa:

 1. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa: wizjoner i neologizm.
 2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika ze strony 135.
 3. Napisz 5-10 zdań na jeden z wybranych tematów: Ja za 20 lat! lub Ziemia za 2000 lat! Pamiętaj o użyciu czasu przyszłego.
 4. Przeczytaj pierwszy rozdział "Małego Księcia" Naucz się go ładnie opowiadać. Zaznacz w tekście te fragmenty, które charakteryzują dorosłych. (kopie tekstu były rozdawane w klasie).Proszę nieobecnych uczniów o znalezienie tekstu w Internecie.
 5. Przypomnij sobie, na jakie pytania odpowiadają rzeczownik, czasownik i przymiotnik.

Historia:

Temat: Jan Kazimierz.

Gratulacje dla Daniela, Kuby F, Mateusza i Łukasza za wygraną w kahoot. Nagroda: zwolnienie z quizu za 2 tygodnie!

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do quizu ZYGMUNT III WAZA_Quiz
 2. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 47 oraz 7 i 8 ze strony 50 w podręczniku.
 3. Dla chętnych na 6: Obejrzyj z rodzicami film pt. "Potop" (proszę rodziców o email potwierdzający). Termin do trzynastego lutego.

Materiały z lekcji dla nieobecnych: Historia_Jan_Kazimierz

Przypominam o powtórzeniu z geografii za tydzień!

Sobota 1/16/2021

Geografia:

Temat: Krajobrazy i krainy geograficzne Polski. 

Praca domowa:

 1. Dokończ ćwiczenie 2 ze strony 31 w podręczniku.
 2. Powtórz informacje na podstawie notatek w zeszycie (róża kierunków, mapa hipsometryczna, krajobraz naturalny i przekstałcony).

Materiały z lekcji dla nieobecnych: GeografiaKrajobraz

Język polski:

Temat: O przyjacielu Automateusza. (pytania i odpowiedzi z lekcji w segregatorze)

GRAMATYKA: czas przyszły czasownika

Praca domowa:

 1. Pomyśl o robocie, który mógłby zostać wynaleziony w przyszłości. Następnie wykonaj prototyp takiego robota dowolną techniką (możesz użyć kredki, plastelinę, klocki lego, pudełka, itd.) Przynieś wykonany robot na następną lekcję.
 2.  Wykonaj ćwiczenia 6,7, 9 ze strony 134-135 w podręczniku.

Przypominam o powtórzeniu z historii za tydzień!!!

Sobota 1/9/2021

Język polski:

Temat: Język żyrafy i język szakala. (ćwiczenia ze s.141-143 w podręczniku)

Praca domowa:

 1. Obejrzyj przedstawienie teatralne, o którym będziemy rozmawiać na następnej lekcji. Zacznij oglądać od 6 minuty oraz 30 sekundy nagrania. Przyjaciel Automateusza

Historia:

Temat: Zygmunt III Waza.

Praca domowa:

 1. Naucz się wiadomości o Zygmuncie III Wazie na podstawie notatki z lekcji, ćw. 5 ze str. 60 w podręczniku oraz dzisiejszej pracy domowej. Na następnej lekcji będziemy mieli powtórzenie.
 2. Przeczytaj fragment o Janie Zamoyskim w podręczniku (s.40) i napisz w zeszycie, dlaczego Jan Zamoyski nazywany był "prawdziwym królem Rzeczypospolitej"
 3. Pospaceruj po Zamku Królewskim. Znajdź kolumnę Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. Warszawa
 4. Dla chętnych na dodatkową ocenę: Pokoloruj obrazek husarza, który otrzymałeś/aś na lekcji.

Materiały dla nieobecnych: Husarz,ZygmuntIIIWaza

Sobota 12/19/2020

Kochani Uczniowie! Dziękuję Wam za wspólne pisanie kartek świątecznych dla weteranów oraz za mile spędzony czas podczas spotkania wigilijnego. Do zobaczenia w Nowym 2021 roku!

Geografia:

Temat: Mapa hipsometryczna. 

Język polski:

Temat: Przygotowujemy się do Swiąt. 

Praca domowa:

 1. Napisz  5-10 zdań o tym, jak spędziłeś/spędziłaś Swięta Bożego Narodzenia.

Sobota 12/12/2020

Język polski:

Temat: Gdybym był/ była  Grinchem...

Gramatyka: tryb warunkowy czasownika (ćwiczenia ze s. 148-150)

Praca domowa:

 1. Napisz od 5 do 10 zdań na jeden z poniższych tematów:  a) Gdybym urodził/urodziła się w innym kraju... b) Gdybym był/była supermenem/supermenką...

Historia:

Temat: Stefan Batory.

Praca domowa:

 1. Napisz w zeszycie w formie zdań, kim był Stefan Batory (na podstawie informacji, które zapisywaliśmy na lekcji).

Sobota 12/5/2020

Język polski:

Temat: Elfy, dinozaury i inne stwory. (ćwiczenia o elfach w segregatorze, ćw. 3 s.25 oraz ramka ze s. 126)

Gramatyka: czasownik ( bezokolicznik, czas teraźniejszy i czas przeszły)

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia: 4 oraz 5 a,b,c ze str. 127-128.
 2. Wyszukaj informacji o wybranym przez siebie dinozaurze. Naucz się o nim opowiadać. Pamiętaj o użyciu czasu przeszłego czasownika. Nagraj swoją wypowiedź i prześlij na mój adres: katarzyna.filipczakk@gmail.com. W tytule wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę dinozaura. 

Geografia:

Temat: Określamy współrzędne geograficzne. 

Praca domowa:

 1. Określ współrzędne geograficzne 3 wybranych miast Polski (zapisz je w zeszycie wraz z nazwami miast).

Sobota 11/21/2020

Kochani Uczniowie! Bardzo dziękuję za Waszą aktywność na dzisiejszych lekcjach oraz za pomoc w ubraniu choinki! 

Historia

Temat: Pierwsza wolna elekcja. (s. 33-35)

Praca domowa:

 1. Naucz się wiadomości o pierwszej wolnej elekcji na podstawie notatki w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 3 s.37 oraz 5i 6 s. 38.
 3. Wykonaj ćwiczenie: Pacta_Conventa

Język polski:

Temat: I ty możesz zostać dziennikarzem. (s.71-72)

Forma wypowiedzi: wywiad

Ortografia: pisownia RZ po spółgłoskach

Praca domowa:

 1. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa: sporty ekstremalne, ksywka.
 2. Dokończ ćwiczenie 5 s.62 w podręczniku oraz wykonaj ćwiczenia 7 i 8 ze s. 63. (Uwaga! Wyraz szósty w krzyżówce to "brzoza" )
 3. Jesteś dziennikarzem i masz za zadanie przeprowadzić wywiad z mieszkańcem innej planety niż Ziemia. Przygotuj 10 pytań, które zadasz podczas wywiadu. (na osobnej kartce)
 4. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu o dinozaurach dinozaury. (akapit 1: Antoś i Jakub G., akapit 2: Dominik, akapit 3: Jakub S. i Jakub F., akapit 4: Robert, akapit 5: Adam, Mateusz, akapit 6: Artur, akapit 7: Daniel i Blandyna, akapit 8: Łukasz)
UWAGA! KONKURSY Z NAGRODAMI

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  związanym z  setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

II grupa - uczniowie klas VI i VII

Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski : mapa wybranej pielgrzymki

*technika: rysowanie, malowanie, kolaż

* format - poster board 14 na 18 inch

*termin oddania prac - 5 grudzień 2020 rok

Sobota 11/14/2020

Język polski:

Temat: Taki właśnie jest mój liść!

Forma wypowiedzi: opis przedmiotu

Gramatyka: przymiotnik i jego stopniowanie.

Srodki stylistyczne: porównanie

Praca domowa:

 1. Opisz dowolny przedmiot, który znajduje się w Twoim pokoju/domu (5-10 zdań). Uwzględnij jego rozmiar, kształt, kolor oraz wrażenia, jakie wywołuje. W opisie umieść jedno zdanie z przymiotnikiem w stopniu wyższym lub najwyższym, a także jedno porównanie (na osobnej kartce).
 2. Do każdej litery swojego imienia dopisz przymiotnik, który Cię charakteryzuje. Następnie do każdego z przymiotników dopisz porównania (na osobnej kartce).
 3. Naucz się czytać wywiadu z Robertem Lewandowskim (strona 71-72 w podręczniku).
 4. Przypomnij sobie, co to jest talent i co należy robić, aby odnieść sukces ("podręcznik, s.18).

Geografia:

 1. Obejrzyj film współrzędne geograficzne 
 2. Przeczytaj informacje o współrzędnych geograficznych z podręcznika. Zastanów się, w jaki sposób wyjaśnisz komuś, co to są współrzędne geograficzne.

Pamiętaj o wykonaniu notatki z zagadnień na quiz z historii!

Sobota 11/7/2020

Język polski

Temat: Wiwat Polska Niepodległa!

Praca domowa:

 1. Zapamiętaj datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 listopada 1918 roku).
 2. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowo "konspiracja"
 3. Ułóż krzyżówkę z hasłem PATRIOTA na podstawie informacji zawartych w omawianej animacji oraz w komiksie o Piłsudskim, który znajduje się w segregatorze. (krzyżówka na osobnej kartce)
 4. Przeczytaj lub poproś dorosłego o przeczytanie tekstu "Wóz Drzymały" (strona 144-145 w podręczniku). Naucz się opowiadać historii Michała Drzymały.
 5. Przynieś na następną lekcję kolorowy liść (będziemy go opisywać).

Historia:

Temat: Demokracja szlachecka. (s. 30-32)

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do quizu (podręcznik s. 8-30). Wykonaj notatkę z podanych zagadnień,
  z której będzie można skorzystać  w dniu quizu (11/21). Historia_Quiz_1

Materiały do pobrania dla nieobecnych uczniów: HistoriaDruk, Pilsudskikomiks

Sobota 10/31/20

Język polski

Temat: Co robimy pierwszego listopada? (podręcznik s. 49-52)

Ortografia: Pisownia wyrazów z RZ (podręcznik s. 53-56).

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do dyktanda na podstawie ćwiczenia 2 ze strony 51.
 2. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 5 s. 53, 13 s. 56.
 3. Wpisz do słowniczka w segregatorze słowa "chryzantema"oraz "epitafium" wraz z ich opisem (przykładowe zdanie, rysunek, skojarzenie).
 4. Obejrzyj animację: Niepodległość

Geografia

Temat: Kierunki na mapie. 

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: 5 s. 22 oraz 1 s. 23.
 2. Zapamiętaj kierunki świata i ich skróty w języku polskim oraz angielskim.
 3. Wklej różę kierunków do zeszytu, jeśli nie zrobiłeś tego na lekcji.

Sobota 10/24/20

Język polski

Temat: Komputer - przyjaciel czy wróg? (Tekst "Klocki" w segregatorze)

Praca domowa:

 1. Zaplanuj uzależnionej od komputera osobie tzw. tydzień bez komputera (w formie punktów lub gazetki ściennej).
 2. Ułóż zdania z wyrazami: komputer, uzależnienie, psycholog.
 3. Naucz się czytać wyznaczonego fragmentu tekstu z podręcznika ze strony 49-50 (akapit 1: Jakub F. i Dominik, akapit 2: Jakub S. i Artur, akapit 3: Lukasz i Blandyna, akapit 4: Antoś
  i Adaś, akapit 5: Mateusz i Jakub G., akapit 6: Robert i Daniel).

Historia

Temat: Unia lubelska.

Praca domowa:

 1. Wklej do zeszytu oś czasu, mapkę  oraz tekst źródłowy z lekcji.
 2. Podaj w zeszycie jeden przykład nietolerancyjnego zachowania. Pomyśl i napisz, jakie uczucia towarzyszą osobie, która jest nietolerowana przez innych.
 3. Na podstawie notatki z lekcji oraz tekstu w podręczniku wykonaj ćw. 1 oraz 2 strona 26 oraz 4 strona 28
 4. Dla chętnych: ćw. 6 strona 29

Sobota 10/17/20

Język polski

Temat: Za co kocham Polskę? Obchodzimy Dzień Dwujęzyczności. 

Praca domowa:

 1. Przygotuj się do krótkiej wypowiedzi ustnej na temat: "Za co kocham Polskę?"
 2. Napisz zdania z poznanymi słowami: przemówienie, głos, logopeda, oddech. (na osobnej kartce)
 3. Przygotuj się do quizu na temat rzeczownika i Janka Muzykanta.Zagadnienia do Quizu 1

Geografia

Temat: Mapa i jej elementy.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie SkalaMapyPracaDomowa
 2. Przygotuj się do quizu (10/31) GeografiaQuiz1

  Historia

  Temat: "Złoty wiek" w Polsce. Renesans.

  1. ćwiczenia z podręcznika: 2, 3, 5, 7 str. 16-19.

  Sobota 10/10/20

  Język polski

  Temat: Proszę wstać! Sąd idzie! Bronimy Janka Muzykanta.

  GRAMATYKA: Rzeczownik i jego odmiana.

  Praca domowa:

  1. Wykonaj ćwiczenie odmiana rzeczownika.
  2. Wykonaj ćwiczenie rodzaj_rzeczownika.
  3. Napisz alternatywną historię życia dla Janka Muzykanta Janko_Muzykant.
  4. Wykonaj ćwiczenia z geografii i historii zadane tydzień temu.

  Sobota 10/3/20

  Język polski

  Temat: Kim był Janko Muzykant?

  Praca domowa:

  1. ćwiczenie 1 strona 38 z podręcznika.
  2. Uczniowie, którzy nie wykonali pracy domowej na tą sobotę, proszę o wykonanie zadania na 10/10.

  Geografia

  Temat: Pan Kleks i wstęp do geografii Polski.

  Praca domowa (na 10/17):

  1. Wykonaj mapę skojarzeniową o sąsiadach Polski: znajdz 2 lub więcej faktów o każdym państwie (miejsce, marka samochodu, postać, słowo, itd.), a następnie narysuj lub wklej znalezione informacje wokół danego państwa. Nie zmieniaj kolejności państw, aby  zgadzała się ona z ich położeniem na mapie.

  Historia

  Temat: Ostatni Jagiellonowie.

  Praca domowa (na 10/17):

  1. Wykonaj ćwiczenia Jagiellonowie2 oraz Historia_Praca_Domowa

  Zadanie domowe z 26 września 2020

  Język polski

  1. Podaj przykład człowieka utalentowanego. Napisz w 10 zdaniach kto to jest, jaki ma talent, jakie cechy charakteru posiada, w jaki sposób pielęgnuje swój talent?
  2. Uzupełnij poniższe ćwiczenia:PracaDomowa Polski oraz Narodowosci 

  Proszę o przynoszenie wszystkich prac domowych w tym roku szkolnym na  kartkach A4 (nie w zeszycie).

  1. Obejrzyj fragment filmu "Akademia Pana Kleksa" o nauce geografii (od 38 do 40 minuty filmu). 

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq1bvWx4fsAhWHQs0KHfwQAv4QtwIwAXoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jkAB5q3pt4&usg=AOvVaw0Mxl5hl3kk6f_lx9M9v_TW


  KONTAKT

  3640 W. Wolfram St.
  Chicago, IL 60618

  SPRAWDŹ DOJAZD

  ZADZWOŃ

  Aktualności dla klasy "6" udostępnimy wkrótce.

  Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym, pod numerem telefonu 773 342 3636


  ZADZWOŃ TERAZ