KONTAKT


Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
przy Bazylice Św. Jacka w Chicago


3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

Biuro szkoły:

otwarte w każdą sobotę od 9 rano do 12:45 po południu


DYREKTOR SZKOŁY
EWA KOCH


PREZYDENT SZKOŁY
StanisŁaw Jankowski C.R.


KSIĘGOWOŚĆ
Izabela Bożek


FORMULARZ KONTAKTOWY


Contact Us
Imię
Nazwisko


Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym - 773 342 3636