AKTUALNOŚCI DLA KLASY 2 LICEUMNASZE MOTTO: ,,Ucz się polskiego u Wyszyńskiego'' jest ciągle żywe wśród nowych pokoleń polskich dzieci.

 

Witam na naszej klasowej stronie internetowej i zyczę WSZYSTKIM samych sukcesów w tym roku szkolnym.

  ;;;.Zadanie z dnia 16 września:

  1.Nauczyć się wiadomości z zeszytu i porównać je z podręcznikiem - str. 12 - 17.

  2. Wypełnić ćw. 4 str. 20.

  3. Czy umiesz odpowiedzieć na pyt. 1 i 9 - str. 109 z "pytań maturalnych"( nie piszemy odpowiedzi )?

 

       Zadanie z dnia 23 wrzesnia:

  1. Nauczyć się życiorysu Adama Mickiewicza.

  2. Oda - jaki to utwór?

  3. Wiedzieć, do czego A. Mickiewicz wzywa młodych w "Odzie do młodości"?

    Umiemy wszystko do końca strony 29.

 UWAGA!!!

Brakowało 2 uczniów. Bardzo proszę o obecnośc.

 

    Zadanie z dnia 30 września:

  1. Nauczyć się czytać - str. 40 - 44.

  2. Ćw.II str. 33.

 Bardzo proszę uczniów o przyniesienie legitymacji szkolnych  z ubiegłego roku szkolnego.

Zawieziemy je do Konsulatu, aby otrzymać  nowe legitymacje.                                    

 

   Zadanie z dnia 7 pażdziernika:

  1.Ćw.5 i6 str. 46.

  2. Przeczytać o Fryderyku Chopinie - str.49.

  3. Nauczyć się czytać "Reduta Ordona" - str. 50 i 51.

 

Zadanie z 21 pażdziernika:

  1.Ćw. 6 str. 46; ćw. G-4 i G-5 str.48.

  2.Ćw.3 str. 53.

  3.Przeczytać tekst str.56 i 57.

 

     Zadanie z dnia 28 pażdziernika:

  1.Ćw. G-1 i G-3 str. 55.

       Ćw. G-4 i G-5 str.56.

  2. Str. 61 Ćw. I.

  3. Str.67 Ćw. 2.

  4. Nauczyć się życiorysu Juliusza Słowackiego.

 

          Zadanie z dnia 4 listopada:

  1.Nauczyć się czytać: "Pieśń wajdeloty"i "Testament mój"- str.72.

  2.Wykonać ćwiczenia na str 75 i 76.

      Jesteśmy na koncu str.76 i dotad mamy umieć wszystko i mieć wszystkie ćwiczenia.

.

       Zadanie z dnia 11 listopada:

  1. Umieć pięknie czytać "Inwokację" i "Epilog" - str.78 i 79.

  2. Umieć wiadomości - str.77.

 

      Zadanie z dnia 18 listopada:

  1. Umieć pięknie czytać "Inwokację' i "Epilog".

   2. Zrobić wywiad z rodzicami i dziadkami na temat, jaką cenę naród polski płacił, gdy walczył o wolnośc.

  3. Na podstawie tego wywiadu, na podstawie wiadomości z warsztatów, które mieliśmy w sobotę i na 

  podstawie apelu o niepodległości, napisać krótkie wypracowanie na temat:

  "Co znaczy słowo"niepodległość", w jaki sposób Polacy zdobywali wolnośc, kiedy ją odzyskali i za jaką 

  cenę?"( Nie może być mniej niż 10 zdań ).

  UWAGA! Uczniowe, ktorzy byli nieobecni w sobotę w szkole  też napiszą zadanie, bo my uczymy się o tym

  od początku roku szkolnego.

  Zadanie napiszcie w zeszycie i jeszcze raz przepiszcie go na oddzielnej kartce, podpiszcie ją, wezmę do

  oceny.

       HAPPY THANKSGIVING!!!

 

       Zadanie z dnia 2 grudnia:

  1. Ćw. 2 i 3 str. 80.

  2. Przeczytać str. 84.

  3. Czekam na pozostałe wypracowania.

 

     Zadanie z dnia 16 grudnia;

  1.Ćw. G-2, G-3, G-4 str.89.

  2. Nauczyć się czytać "Wkroczenie wojsk' str. 92 i 93.

        SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2024 ROKU!!!!!

 

    Zadanie z dnia 6 stycznia:

  1.Str. 102 ćw. 1b)

     Str. 103 ćw.3

      Str.104 ćw. 5

  2.Będziemy powtarzać "ROMANTYZM" ( na najbliższej lekcji ).

     Materiał do powtórzenia jest na str. 106 - 109.

     Umieć odpowiadać na "pytania maturalne" - str. 109. 

 

     Zadanie z dnia 13 stycznia:

  1. Należy zrobić zadania  z dnia 6 stycznia

  2. Wybrać jedno z pytań maturalnych str..109 i nauczyć się odpowiedzieć na to pytanie ( na ocenę).

     UWAGA RODZICE!!!

  W najbliższą sobotę - zebranie rodziców o godz. 10:30, póżniej wywiadówka.

 

     Zadanie z dnia 20 stycznia:

    To samo - Każdy uczeń umie odpowiedzieć na jedno wybrane "pytanie maturalne".

 

     Zadanie z dnia 27 stycznia;

  1. Przeczytać ze zrozumieniem str. 110, 111, 112, 113, 116 - 120.

  2. wykonać ćwiczenia na str. 121.

  3. Piszemy wypracowanie ( maturalne ) "Charakterystyka Romantyzmu ".

       Uczniowie otrzymali temat wypracowania i "ściągę".

 

      Zadanie z dnia 3 lutego:

  1.Nauczyć się o powstaniu styczniowym - str. 110 i 111.

  2. Nauczyć się o pozytywiżmie - str. 116 do 120.

  3.Uczyliśmy się życiorysu Henryka Sienkiewicza.

  4. Na podstawie wiadomości - str.124, 125, 126 zrobić ćwiczenia na str. 127, 128 i 129.

  5.Przeczytać "Nad Niemnem" - str. 132 -134.

 

  Zadanie z dnia 10 lutego:

  1. Ćw. 2 str.135 i Ćw.G-4 tr.137.

  2.Nauczyć się czytać "Dobra pani' str.138 - 140.

  3. Każdy uczeń musi odpowiedzieć na jedno wybrane pytanie maturalne - str. 109 - przy tablicy,

       bez kartki. Powinniśmy umieć odpowiadać na wszystkie pytania. Wymagam odpowiedzi na

      jedno ale dobrze - ze zrozumieniem.

 

Zadanie z dnia 17 lutego:

  1. Ćw.2 str.143.

  2. Ćwiczenia na str.145.

  3.Przeczytać "Polacy, ktorzy budowali wielkośc Ameryki" - str. 146 i 147.

  Każdy uczeń wybierze jedną postać i nuczy się o niej - na ocenę.

  4. Nauczyć się czytać "Obrona Częstochowy" - str. 155 - 157.

  5. Umiemy czytać wiersz o fladze - z kartki.

 

     Zadanie z 24 lutego:

  1. To samo.

  2. Ćwiczenia na str. 153.


KONTAKT

3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

SPRAWDŹ DOJAZD

ZADZWOŃ

Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym, pod numerem telefonu 773 342 3636


ZADZWOŃ TERAZ