ZAPISY DO NASZEJ SZKOŁY


Rejestracja uczniów na nowy rok szkolny  prowadzona  jest w każdą sobotę  od godziny 10.00 -12.00. Przy zapisach obowiązuje depozyt w wysokości $100. Aplikacje można wysyłać drogą mailową (na adres e-mail: biuro@polskaszkolawyszynskiego.org) lub składać osobiście w biurze szkolnym. Depozyt należy wpłacić do 7 dni po wpłynięciu aplikacji. Można go wpłacić w biurze lub wysłać czek poczta na niżej podany adres z dopiskiem Polska Szkoła.


Nie akceptujemy kart kredytowych ani debetowych.


Dzieci, zarejestrowane w wyżej wymienionych datach otrzymają książki 1-szego dnia szkoły. Dzieci zarejestrowane po tych terminach książki otrzymają pod koniec września lub na początku października.

ADRES KORESPONDENCYJNY


P.S.P Wyszyńskiego, 3636 W. Wolfram St., Chicago, IL 60618

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT

3640 W. Wolfram St.
Chicago, IL 60618

SPRAWDŹ DOJAZD

ZADZWOŃ

Informacje o szkole można uzyskać w biurze parafialnym,
pod numerem telefonu 773 342 3636


ZADZWOŃ TERAZ